Co je pákový efekt a marže u Forexu?

Co je pákový efekt a marže u Forexu?


12 Lis 2018

Porozumět, co znamenají pojmy pákový efekt a marže je nezbytné pro ty, kteří právě vstupují do světa investic Forexu pro nejzkušenější a pro ty, kteří si vybrali obchodování na jiných finančních trzích. 

Noví uživatelé často začínají obchodovat, aniž by nejprve zohlednili význam a dopad, které dva výše zmíněné faktory mohou mít na jejich růst a budoucí úspěch. 

Aby bylo možné investovat a obchodovat na měnových trzích, je třeba podrobně studovat způsob, jakým pákový efekt a marže fungují. Proto v tomto článku o nich je vysvětlíme, včetně toho, jak fungují, abyste je mohli co nejdříve uplatnit v praxi.

Co je pákový efekt?

Pojem "pákový efekt" znamená schopnost obchodovat nebo obchodovat s velkým množstvím peněz bez použití vlastních peněz (nebo s použitím malého množství). To znamená, že se to děje prostřednictvím půjčky. 

Pákový efekt nabízí uživatelům příležitost přijmout rizika na trhu a zvýšení sumy reálných peněz, které mají na jejich příslušných účtech k potenciálnímu zvýšení zisku. Například pokud obchodník chce využít pákový efekt 1:10, znamená to, že každý dolar, který je vystaven riziku skutečně spravuje 10$ na trhu. Tímto způsobem všichni ti, kteří chtějí obchodovat, nebo investovat, používají pákového efektu k maximalizaci svých zisků u jakéhokoliv konkrétního obchodu nebo investice. 

U obchodů, které jsou prováděny v rámci Forexu, je pákový efekt obecně nejvyšší, který je na trhu k dispozici. Různé možnosti pákového efektu jsou stanoveny makléřem a proto se mohou lišit: 1:1, 1:5, 1:10 nebo dokonce i vyšší čísla. Makléři umožňují obchodníkům upravit (vyšší nebo nižší) hladinu pákového efektu, ale také nastavují omezení. Příklad: pákový efekt, který nabízíme u Libertex je maximálně 1:10. Nicméně zákazníci si mohou vybrat nižší úroveň pákového efektu. 

Příklad pákového efektu

Příklad pákového efektu

Představte si, že máte 5000$ na vašem účtu k provádění operací, takže obchodování s pákou 10:1 by vám dalo možnost použít 50.000 dolarů. Páky jsou určeny v poměru, proto pákový efekt, kterého dosáhnete, bude 10:1. Pokud pozice, kterou jste otevřeli, dosáhne 5100$, vydělali byste 100% zisku, který by byl 100$. Pákový efekt vám v tomto případě umožní vydělat 10krát více kapitálu, než se kterým jste začali. 

Nyní zvažte, že váš pákový efekt je 1:1 a máte dosáhnout 500 000$. Pákový efekt 1:1 znamená, že vaše investice 500.000$ by se mohla zvýšit na 501,000$, ale je zde rozdíl... Riskovali byste vaši investici 500.000$, abyste získali 1000$, takže vaše výdělky by představovaly pouze 0,2 %.

Důvodem, proč pákový efekt a Forex obchodování je tak populární je, že nevyžaduje 500.000$ investice. Pákový efekt 1:1 již není atraktivní, když Forex nabízí páku 10:1

A co je to marže?

Použití marže v obchodování s Forexem   je docela běžné pro mnoho uživatelů, ale stejně tak zde panuje velký zmatek ohledně tohoto pojmu. Marže není nic jiného než vklad, který učiní obchodník a který plní roli záruky, která udržuje otevřenou pozici. Často je marže zaměňována s poplatkem pro obchodníka, ale není to tak, marže nepředstavuje náklady na transakci. 

Když se obchodník rozhodne obchodovat s marží, měl by si pamatovat, že výše marže, kterou bude potřebovat k udržení otevřené pozice bude záviset na velikosti pozice nebo počtu otevřených pozic. Čím větší je počet pozic, tím větší je požadovaná marže. 

Jinými slovy je marže peněžní částka, která se vloží v dobré víře, k otevření pozice vaším makléřem a zajistí ji v případě ztrát. 

Makléř používá vloženou marži k udržení vaší pozice. V podstatě ji ukládá společně s maržemi všech uživatelů a poté všechny tyto částky využívá k otevření pozic na měnových trzích. 

Marže je obvykle vyjádřena jako procento z celkové částky pozice. Například většina obchodníků s Forexem vyžaduje marži 0,25%, 1%, 2% nebo dokonce 5%.

Jak jsme již zmínili, pojem marže je matoucí. Nicméně existují různé termíny, které obsahují toto slovo a které byste měli znát, abyste pochopili, co každý z nich znamená. Zde je vysvělíme:

Požadavek na marži je nejpoužívanější a je to částka peněz, kterou váš makléř vyžaduje k otevření pozice, vyjadřuje se v procentech. Na druhé straně marže vašeho účtu není více než celková částka, kterou na něm máte.

Použitá marže je částka peněz, které váš makléř využil k udržení otevřených pozic. Přestože tyto peníze jsou stále vaše, nemůžete je použít, pokud jsou vaše pozice uzavřeny a váš makléř je nevrátí nebo nedojde k žádosti makléře o provedení vkladu investorem k pokrytí případných ztrát. Je to částka peněz vyžádaná makléřem ke vložení na váš účet a k udržení vašich pozic otevřených, v případě, že požadovaná marže vašeho účtu klesne pod limit pro ztráty, které jste utrpěli. 

Nakonec je zde využitelná marže, která představuje peníze, které jsou na vašem účtu a které slouží k otevření nové pozice na trhu. 

Jaká jsou rizika pákového efektu a marže?

Jaká jsou rizika pákového efektu a marže?

Pákový efekt, navzdory všem výhodám pro jeho uživatele, je dvousečná zbraň, protože budete mít stejné šance jak na vítězství, tak ztrátu. U páky má uživatel více peněz, které může použít, a proto může provést více transakcí, takže pokud je operace úspěšná, můžete zvýšit částku, kterou chce inkasovat a zvýšit své zisky... ale může dojít i k opaku. 

Pokud jsou příslušné měny v pohybu pákového efektu v opačném směru než je investice uživatele, ztráta peněz může být značná. V tom spočívá riziko pákového efektu a důvod, proč se nedoporučuje, aby obchodníci riskovali více, než mohou ztratit.

Jak lze tato rizika minimalizovat?

Výše jsme zmínili, že marže je částka peněz, která se vkládá na otevření pozice a která okamžitě vstupuje do rizika v závislosti na kolísání hodnoty na měnovém trhu. Nicméně existují zde některé metody, které vám pomohou snížit tato rizika.

První metoda je zastavení ztráty. Při této příležitosti obchodník určí směnný kurz, který bude znamenat limit ztráty určité operace. Pokud operace dosáhne této částky, automaticky se zastaví. Tímto způsobem můžete ovládat vaše investice a neztratíte víc, než jste ochotni zaplatit 

Druhou metodou je inkasování zisku, které se velmi podobá zastavení ztráty . Rozdíl je v tom, že míra zisku je nastavená tak, že ji lze upravit (při zachování otevřené pozice) a umožňuje obchodníkovi řídit obchodování bez nutnosti pravidelně pozorovat možné výkyvy. 

Je sice pravda, že každý obchod zahrnuje rizika, existují však způsoby, jak je minimalizovat. Doporučujeme pochopit všechny aspekty a pojmy ze světa Forexu uvedené výše. S nimi se naučíte nejlepší metody a racionálně využijete pákového efektu a marže, zamezíte ztrátám a tedy potenciálně zvýšíte vaše zisky. 

Pokud se rozhodnete vyzkoušet operace s pákovým efektem, u Libertex vám rádi nabídneme ty nejlepší podmínky. Naše služba CFD  pokrývá širokou škálu aktiv. Začátečníkům rádi nabídneme demo účet, díky němuž můžete obchodovat s využitím pákového efektu bez rizika ztráty peněz. Už dál nečekejte!

Zpět

Obchodujte s Libertexem!

Zaregistrujte se u Libertexu a začněte obchodovat!

ZAREGISTROVAT SE
Obsah