Co jsou deriváty ve finančnictví?

Co jsou deriváty ve finančnictví?


14 Lis 2018

Když hovoříme o derivátech, jedná se o finanční smlouvu, která vytváří hodnotu prostřednictvím hodnoty podkladového aktiva. To znamená, že nemají žádnou vlastní hodnotu, ale závisí na aktivu, se kterým jsou spojeny.

Derivátové smlouvy existovaly od nepaměti, kdy byly používány k udržení rovnováhy ve výměně zboží nebo služeb v celosvětovém měřítku. Nicméně, dnes jsou přítomny více než kdy jindy, protože odstranily postranní rozdíly mezi měnami a účetními systémy, které bránily transakcím mezi uživateli. 

Takže, co je to finanční derivát?

Finanční deriváty, jak bylo uvedeno výše, jsou smlouvy, které zakládají svou hodnotu na podkladovém aktivu. U nich prodejce smlouvy nemusí nutně aktivum vlastnit, ale může za něj dát potřebné peníze kupujícímu, aby jej získal, nebo může kupujícímu poskytnout další derivátovou smlouvu. 

Tyto finanční deriváty se používají k zajištění investic a ke spekulacím. Pokud si tedy obchodník přeje o derivátu spekulovat, může na tom vydělat, pokud je cena nákupu nižší, než cena podkladového aktiva. Například: Pokud si chcete koupit futurovou smlouvu (o futurech budeme hovořit později) za jakékoliv aktivum, jehož cena je 1.000 $, která se na konci smlouvy zvýší na 1.100 $, vyděláte 100 $. Kromě toho můžete také využít poklesu prodejní ceny aktiva, které jste si vybrali.

Také je lze použít jako hedge, nebo k minimalizaci rizik krátkodobého obchodu, kde byste se mohli potýkat s výkyvy v ceně aktiva. 

Nyní zde není jediný typ finančního derivátu, je jich mnoho. Nicméně, tři nejvíce používané jsou: opce, futures a swapy. 

Obchodní deriváty

Obchodní deriváty

Trh s deriváty je velmi velký. Říká se, že čítá asi 1,2 milionu dolarů vzhledem k velkému množství derivátů, které jsou k dispozici pro aktiva, jako jsou měny, akcie, dluhopisy, nebo komodity. I v roce 2016 bylo oznámeno číslo, které poukazovalo na 25 miliard smluv s obchodovanými deriváty, kdy na prvních místech byla Asie s 36% objemem, Severní Amerika s 34 % a Evropa s 24 %. 
Dnes je trh s deriváty rozdělen na dvě části.

OTC: Over The Counter

Též známé jako nesměnitelné deriváty, jedná se o smlouvy, které jsou provedeny přímo a soukromě, to znamená, nejsou uvedeny na žádné burze. Obvykle je používají investiční banky. 

Obchodováno na burze

Jsou kotované na burzách cenných papírů a jsou využívány převážně drobnými investory. Jsou veřejné a podmínky smlouvy jsou stanoveny předem. 

Typy finančních derivátů

Finanční deriváty přinesly důležité milníky v celé globální ekonomice. Mezi nejpopulárnější patří: 

  • CDO
  • Swapy a CDS
  • Forwardy

CDO (kolateralizovaná dluhová povinnost) jsou finanční nástroje, které jsou považovány za hlavní příčinu ekonomické krize, ke které došlo v roce 2008, a které založily svou hodnotu na základě splácení nabídnutých půjček. 
Swapy nabízejí investorům možnost výměny aktiv nebo závazků za jiné v podobné hodnotě a snižují rizika pro zúčastněné strany. Swapy vyústily v CDS (Credit Default Swap), které se prodaly jako pojištění proti krachu komunálních dluhopisů a které přispěly k finanční krizi v roce 2008.
Forwardy jsou dalším typem finančních derivátů OTC a používají se ke koupi nebo prodeji aktiva za předem dohodnutou hodnotu v konkrétním datu v budoucnosti. 
Kromě toho se některé finanční deriváty používají k obchodování v síti decentralizovaným způsobem, to znamená, bez prostředníka. Tři nejpopulárnější jsou:

CFD's

CFD (smlouvy o rozdílu) vám umožňují koupit či prodat určitý počet jednotek určitého aktiva, v závislosti na snížení nebo zvýšení jeho hodnoty a díky pákovému efektu. Zisky (nebo ztráty) budou záviset na výkyvech ceny aktiva. S CFD můžete otevřít dlouhé pozice, pokud se domníváte, že se cena zvýší, nebo krátké pozice, pokud si myslíte, že se bude snižovat.
Předpokládejme například, že cena aktiva je 100$, a vy se rozhodnete koupit tisíc podílů v celkové výši 100 000 dolarů. Pokud se cena zvýší na 105$, vyděláte 5000$, protože za každý podíl, který jste si koupili, vyděláte dalších 5$, a váš celkový zisk bude 105,000$. 

Futures

Používají se k výměně podkladového aktiva k budoucímu datu a za předem stanovenou cenu, která chrání nakupující před drastickými změnami cen aktiv. Většinou se používají k obchodování s komoditami. 
Například výrobce sušenek si může koupit futura cukru za stanovenou cenu. Pokud se cena cukru značně zvýší, výrobce si tak může dovolit koupit potřebné množství o několik měsíců později.

Options 

Opce jsou smlouvy, které probíhají mezi dvěma stranami a umožňují vlastníkovi koupit (call) nebo prodat (put) aktiva za určitou cenu a k určitému datu nebo před ním. Nejčastěji se používají v obchodování s akciemi. 
U opcí má kupující právo koupit nebo prodat podkladové aktivum. Prodávající je povinen si ho koupit nebo prodat za dohodnutou cenu, pokud kupující uplatnil své právo.
Příklad: Předpokládejme, že akcie telefonní společnosti se dnes oceňují na 95 $, ale příští měsíc společnost uvádí na trh nové zařízení, které s největší pravděpodobností hodnotu akcií zvýší. Takže nakoupíme call opce za 100 $ na tři měsíce, které na trhu mají každá hodnotu 5 dolarů. Za tři měsíce jako kupující můžeme uplatnit své právo, takže prodávající musí prodávat akcie za 100 $. 

Výhody a nevýhody obchodování s deriváty

Výhody a nevýhody obchodování s deriváty

Obchod s deriváty může znamenat velký zisk nebo velká rizika. Právě proto, abychom to dělali zodpovědně, musíme nejprve získat potřebné znalosti. 
Mezi jejich hlavní výhody patří to, že finanční deriváty chrání investory proti ztrátám, zatímco získávají na hodnotě prostřednictvím zisků z aktiva.
Na rozdíl od přímých investicí do akcií, deriváty umožňují rychle vytvářet zisk. Kromě toho můžete vytvořit vlastní strategie, takže je můžete využít ku svému prospěchu. 
Nicméně protože se jedná o otevřený trh, hodnoty neustále kolísají, což přináší četná rizika. Jedno z nich je, že můžete ztratit hodnotu vaší investice během několika minut, pokud její cena výrazně klesne. 
Na druhé straně má většina smluv předem stanovenou dobu trvání, takže pokud vaše investice nebude prosperovat v dohodnutém čase, vaše ztráty by mohly činit 100 %. 
A konečně, to málo informací, které o derivátech máme, je samo o sobě velké riziko. Protože jeho hodnota závisí na hodnotě aktiva, určení přesné ceny je složitější, což upoutává pozornost podvodníků, kteří využívají situace a působí v neprospěch profesionálních investorů a začátečníků. 

CFD vs. Futures a opce

Jak CFD, tak futures a opce vám umožňují obchodovat na základě kolísání hodnoty, kterou aktivum představuje. To znamená, že v obchodování s deriváty nekupujete nebo neprodáváte samotné aktivum. Kromě toho obě také umožňují pákový efekt, takže můžete provádět transakce s více penězi, než momentálně máte. CFD však povolují pákový efekt s menšími částkami a s úplně jinými aktivy.
Abyste se rozhodli, se kterým z nich chcete pracovat, musíte nejprve vědět, co hledáte, neboť každý z derivátů má určité vlastnosti. Například futures a opce jsou ideální pro otevření dlouhodobých pozic, neboť jejich každodenní provize jsou levnější a jejich otevírací ceny jsou vyšší než u CFD. CFDs se tedy více hodí pro malé a krátké pozice. 
Nicméně CFD mají větší likviditu a jelikož nemají určenou dobu platnosti, umožňují uzavřít pozici kdykoliv. Zatímco u futures a opcí je pravděpodobné, že nebudou dostatečně likvidní a náklady na vrácení pozice jsou velmi vysoké. 

Stojí za to obchodovat s futures a opcemi?

Předtím jsme hovořili o rozdílech mezi CFD, futures a opcemi. Musíte však také vzít v úvahu určité zvláštnosti mezi futures a opcemi, abyste si mohli vybrat ty, které vám nejlépe vyhovují.
Pokud jde o futurové smlouvy, kupující musí povinně zaplatit dohodnutou částku hned v okamžiku, kdy dojde k datu uplynutí platnosti, přičemž kupující může smlouvu zrušit. 
Proto jsou operace s futurovými smlouvami mnohem přísnější a poskytují větší bezpečnost. Opce jsou naopak méně rigidní a umožní vám operaci opustit, pokud to okolnosti vyžadují.

Proč investovat do derivátů?

Proč investovat do derivátů?

I když je pravda, že se jedná o volatilní investice, deriváty mohou být vynikající možností, jak získat co nejvíce z vašeho portfolia.
Pomocí finančních derivátů je možné spekulovat a využívat kolísání cen podkladových aktiv, ale také je možné spravovat a omezovat rizika, která s sebou investice přináší. 
V případě spekulace je možné vykázat zisk, pokud je nákupní cena aktiva nižší než cena představovaná stejným aktivem na konci futurové smlouvy. 
Hovoříme-li na druhé straně o využívání derivátů ke spravování rizik, majitel akce může své portfolio ochránit před poklesem hodnoty svých akcií díky využívání finančního derivátu. Pokud se akcie zvýší, můžete vydělat více peněz, ale pokud akcie klesnou, můžete získat nebo ztratit méně peněz. 
Zvýšení pákového efektu je další vynikající důvod, proč pracovat s deriváty, protože můžete obchodovat pouze s 10 $ a máte možnost otevřít pozici, jejíž hodnota je 100 $ nebo 1000 $. 

Proč obchodovat u Libertexu?

Je sice pravda, že pracovat s finančními deriváty není snadné, dnes může do tohoto světa pronikat každý investor a získat velké výhody a... Co by mohlo být lepší, než to dělat u Libertexu?
U Libertexu vaše CFD obchody budou mnohem výnosnější, díky naší profesionálně navržené platformě. Kromě toho vám nabízí příležitost k otevření demo účtu zdarma, takže se můžete naučit nejlepší strategie a začít obchodovat s finančními deriváty! Nebo si můžete přečíst naše lekce zdarma. Na co čekáte!?

Zpět

Obchodujte s Libertexem!

Zaregistrujte se u Libertexu a začněte obchodovat!

ZAREGISTROVAT SE
Obsah