Upozornění na podvod zasílaná společností Libertex

Libertex je skupina společností působících na mezinárodní úrovni a bere vážně informace nebo podezření z podvodných činností. Občas identifikujeme společnosti, které používají naše nebo podobné názvy bez našeho svolení. Což vytváří zmatek a šíří falešné informace o naší skupině a službách.

Toto varování jsme vyvinuli, abychom mohli

  • Informovat širokou veřejnost o podvodných společnostech;

  • Poskytovat pokyny o zavádějících a nepravdivých informacích, které mohou být spojeny s naší skupinou;

  • Vyšetřovat všechny naklonované firmy, které mají nekalé úmysly.

Informujte nás prosím v případě, že byste zaznamenali nějakou podezřelou nebo podvodnou činnost, setkali jste se s neobvyklým použitím naší značky, jména nebo loga na [email protected]

Naklonované firmy

Pokud máte podezření, že jste v kontaktu s naklonovanou firmou používající naši značku, název, či logo - doporučujeme nesdílet žádné Vaše osobní údaje a okamžitě nás informovat na [email protected]

Snažíme se co nejlépe identifikovat všechny naklonované firmy, ale musíme Vás informovat, že v některých případech trvá jejich identifikace nějakou dobu. Zákazníci by se měli vždy ujistit, že firmy, s nimiž komunikují na internetu, jsou legitimní před tím, než s nimi budou sdílet osobní údaje, nebo s nimi začnou podnikat.

Naše jméno a identita byly v některých případech podvodně používány, o těchto případech víme, ale nemáme nad nimi kontrolu. Přesto, že soucítíme s každým, kdo tímto způsobem ztratil peníze, Libertex nemůže přijmout žádnou odpovědnost za podvodné vymáhání platby naším jménem.

Byli jsme informováni o neoprávněné osobě jménem Mark Fischer, která kontaktuje naše klienty v Německu jménem makléře s názvem „CCFD“, což je značka, která se objevuje na seznamu společnosti Finma obsahujícím sledovaná upozornění na podvody https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/ccfdbank." Buďte opatrní, pokud jde o veškerou komunikaci, kterou můžete obdržet od Marka Fischera nebo od značky CCFD, protože nejsou spojeni ani autorizování skupinou Libertex, ani jejími dceřinými nebo přidruženými společnostmi.