Israel 35

O Israel 35

Index akciového indexu TA-35 (další známý název je Tel Aviv-35) je index, který odráží stav izraelského akciového trhu i cenovou dynamiku akcií 35 největších společností (s kapitalizací nejméně 600 milionů šekelů), které jsou vedené na Burze cenných papírů.

Poprvé, kdy byl index TA-35 vypočítán na Burze cenných papírů v Tel Avivu, byl 1. ledna 1992 na základní úrovní 100.

Index je podporován burzou v Tel Avivu a přepočítáván on-line během relace obchodování.