Corn

Om Corn

Majs er en afgrøde som er meget brugt fødevareindustrien til fremstilling af mel, cornflakes, og så videre. Majs bruges også til at lave papir, kunstgødning, byggematerialer, emballagematerialer, plastik samt andre syntetiske materialer. Det er også en af de vigtigste foderafgrøder. Efter ris og hvede, er Majs samlet set den tredje mest produceret afgrøde i verden.

Majs bliver normalt leveret i december, marts, maj, juli og september. Leveringstidspunkterne påvirker kontrakternes likviditet: des tættere på udløbsdatoen, des større likviditet. Dog falder likviditeten drastisk er par dage for udløbstidspunktet.

Majspriserne afhænger meget af sæsonen: som regel er de meget lave i høstperioden, men stiger langsomt i såsæsonen når usikkerheden omkring den kommende høst er stigende.

For day tradere, er det vigtigste tidspunkt mellem 16:30 til 19:15 GMT. Inden for denne perioden oplever råvaren størst likviditet og volatiliteten stiger, hvilket giver dig mulighed for at maksimere din potentielle fortjeneste.