Wheat

Om Wheat

Hvede er en afgrøde som dyrkes I de fleste lande og er en af de vigtigste fødevarekilder.

Efter tilsvarende vægt, bliver hvede kun overgået af ris blandt alle afgrøder. Hvede bruges til at lave mel, samt i ølbrygning, produktion af lim, samt som foder og til fremstilling af økologiske brændstoffer.

Blandt de største hvede eksporterer kan man navne USA, EU, Canada, Argentina, Australien, Rusland og Ukraine. Store importører er Sydafrika, Mexico, Japan, Brasilien samt landende i Mellemøsten.