CFD-handel vs. terminskontrakt: Vad är skillnaden?

CFD-handel vs. terminskontrakt: Vad är skillnaden?


25 okt 2018

Contracts for differences och terminskontrakt är ofta förvirrande för nya handlare, då de verkar vara förhållandevis lika produkter. Medan terminer oftast handlas på en börs och CFD vanligtvis handlas direkt med mäklare är huvudskillnaden frågan om likviditet och finansiering av de båda instrumenten. CFD-order är lättare att utföra i praktiken och har lägre inträdeshinder än terminskontrakt. Självklart är båda derivat, och båda erbjuder samma hävstångsfördelar som är vanliga för derivat i allmänhet. Ett finansiellt derivat får sitt namn från att dess värde baseras på en underliggande tillgång. När det gäller CFD och terminer är den underliggande tillgången vanligtvis en obligation, en aktie, en råvara m.m. På grund av den hävstångseffekt som dessa verktyg innefattar tenderar folk ibland att tro att CFD och terminer innebär hög risk. Men om du tänker på handel som ett företag följer du processerna, springer inte bort och låter inte förlusterna öka. Du tar dig ut från en förlorande position, oavsett vad det är du jobbar med. Fördelen med hävstången är att dina vinster multipliceras, och det är något som alla handlare vill ha.

Hur kan du välja mellan att handla CFD och terminskontrakt? Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett fast pris på ett visst datum i framtiden, oavsett hur priset ändras under tiden. Förfallodatum gäller för terminer då det representerar det datum då tillgången måste levereras till det pris som överenskommits enligt villkoren i avtalet. Råvaror, aktier och valutor är exempel på marknader som erbjuder både CFD- och terminsverksamhet. Eftersom terminer är utbytbara transaktioner kan många handlare eller spekulanter som aldrig tänker ta emot leveransen av tillgången köpa och sälja terminskontrakt för att dra nytta av förändringar i marknadspriserna. Det här kan göras genom att ta motsatta positioner för en befintlig öppen position före utgångsdatumet. Det här kallas att kompensera. I motsats har ett contract for difference inget etablerat framtida pris eller datum. Det ger dig helt enkelt rätt att betala eller få skillnaden mellan priset på den underliggande tillgången vid kontraktets början och slut, när du väljer att likvidera kontraktet och ta ut vinsten/förlusten.

En viktig skillnad mellan de två är att terminshandel äger rum i en centraliserad öppen marknad där alla deltagare kan se transaktioner, noteringar och priser. Investerare har ett bredare utbud av instrument på terminsmarknaden, så det finns fler möjligheter att täcka positioner mot mäklaren, som är motparten i affären. Inom terminshandel är mäklaren enbart en mellanhand. Inom CFD-handel är mäklaren motparten i transaktionen, och noterar priser för båda parterna i affären. Vissa människor hävdar att det innebär att de manipulerar priserna, men med CFD:s enorma popularitet och konkurrensen mellan mäklare kommer du i praktiken att upptäcka att detta inte borde vara ett problem.

CFD-handel vs. terminskontrakt

Spreads är också mycket högre när det gäller CFD-transaktioner jämfört med terminer. Dock är avgifterna och provisionen som tas ut av företag lägre inom CFD-handel än inom terminshandel. Båda är hävstångsprodukter, men terminer kräver högre marginaler då transaktioner kommer att utföras med ett större kapitalbelopp.

Det som kan vara ett problem med terminer är storleken på kontraktet som måste utföras. Terminalerna brukar handlas på de stora börserna och har i allmänhet stora minimibelopp för marknadsaktörer, eftersom kontrakten är avsedda att användas av investeringsbanker och andra institutioner. Till exempel kan du handla fem ounces platina med mindre kapital med hjälp av en CFD, medan ett enda terminsavtal för platina representerar 100 gram platina. På det här sättet är CFD mycket mer flexibla. Flexibiliteten sträcker sig också till det faktum att du kan hitta CFD på nästan alla marknader, inklusive index, aktier, råvaror, valutor m.m. I stället för att behöva ha många konton hos olika mäklare om du vill variera din handel kommer du att upptäcka att du behöver ett eller högst två CFD-konton.
En annan fördel med CFD är att det är mycket lättare att öppna ett konto för att handla dem än att öppna ett konto för terminer. I allmänhet finns det mindre regler kring contracts for difference, och du kan börja handla med mycket mindre kapital.

Det finns andra överväganden när man väljer mellan CFD och terminsavtal. Som nämnts ovan använder båda dina pengar, vilket i praktiken betyder att din mäklare debiterar dig ränta. Men med CFD debiteras räntan dagligen, och med terminer ingår priset i tillgången. Som vi nämnt innan bör konkurrensen för det företag du handlar med se till att avgiften är rimlig, men det här är något du bör verifiera. Eftersom CFD vanligtvis är ett kommersiellt verktyg, och du inte köper dem för att behålla dem länge, är räntan vanligtvis inte tillräckligt hög för att vara ett problem. Samtidigt finns det möjlighet att behålla dem lite längre om priset behöver oscillera. När du handlar en termin kanske du inte har lyxen att ha tillräckligt med tid för att detta ska hända.

Att känna till nyanserna och för- och nackdelarna hos de olika handelsinstrumenten är avgörande för att bygga en solid portfölj, och medan terminer och CFD har flera anmärkningsvärda likheter är det viktigt att komma ihåg att de är fundamentalt olika produkter. nära till specifika kommersiella scenarier.

Vi på Libertex hoppas att den här artikeln är användbar för dig. Vi uppmanar dig att testa CFD-handel med ett gratis demokonto, helt utan risk!

Tilbage

Handel med Libertex!

Tilmeld dig hos Libertex og begynd at handle!

TILMELDING
Indholdsfortegnelse