EUR/NOK

Om EUR/NOK

EUR (Euro)
Valutaenheden for Eurozonen som omfatter 18 førende lande i Europa. Verdens anden største valutareserve af betydning efter den amerikanske dollar.
Udstedt af: European Central Bank (ECB)
Prisdynamikken afhænger af rentesatserne for ECB, inflation og væksten i de europæiske landes økonomi.

NOK (norske kroner)
Valutaenheden for Norge. Den tilhøre en gruppe af råvarevalutaer.
Udstedt af: Norges Bank
Prisdynamikken afhænger primært af oliepriserne samt rentesatserne hos Norges Bank, inflation og væksten i Norge.