EUR/RUB

Om EUR/RUB

EUR (Euro)
Valutaenheden for Eurozonen som omfatter 18 førende lande i Europa. Verdens anden største valutareserve af betydning efter den amerikanske dollar.
Udstedt af: European Central Bank (ECB)
Prisdynamikken afhænger af rentesatserne for ECB, inflation og væksten i de europæiske landes økonomi.

RUB (russisk rubel)
Valutaenheden for Rusland, som også bruges områderne Abkhasien og Sydossetien. Den tilhøre gruppen af råvarevalutaer.
Udstedt af: Bank of Russia
Prisdynamikken afhænger primært af oliepriserne.