US Dollar/Turkish Lira

Om US Dollar/Turkish Lira

Denne side viser den nuværende valutakurs for dollaren over for den tyrkiske lira på Forex. Ved hjælp af onlinediagrammet for USD/TRY kan du hurtigt og nemt holde øje med de nuværende og historiske værdier for den amerikanske dollar i forhold til Tyrkiets valuta.

USD (amerikanske dollars)
Den monetære enhed i USA, El Salvador og Marshalløerne. Verdens største reservevaluta. Valutaens symbol er $, bankkoden er USD. Monetær enhed, en af de vigtigste reservevalutaer i verden. 1 dollar = 100 cent. Retten til pengeudstedelse har Federal Reserve System, der fungerer som centralbank.
Federal Reserve's officielle hjemmeside: https://www.federalreserve.gov
 Dynamikken bestemmes af den rente der fastsættes af FRS, inflationen og væksten i den amerikanske økonomi.

TRY (tyrkisk lira)
Tyrkiets monetære enhed. I begyndelsen af det 21. århundrede faldt dens værdi meget kraftigt. I januar 2005 blev der foretaget en denomination, og en "ny tyrkisk lira" svarende til 1.000.000 gamle lira blev indført. Men fra 1. januar 2009 benytter man ikke længere officielt præfikset "ny" i navnet på valutaen.
Udsteder: Den tyrkiske centralbank
Officiel hjemmeside: http://www.tcmb.gov.tr
 Dynamikken bestemmes af den penge-, kredit- og valutapolitik, som den tyrkiske centralbank fører.