MEX BOLSA Index

Om MEX BOLSA Index

MEX BOLSA-indekset (ticker - IS) er Mexicos største aktieindeks. Det inkluderer 35 virksomheder, der er noteret på den mexicanske børs, og dens sammensætning opdateres halvårligt. Indeksets komponenter er alle vægtet efter markedskapitalisering.

Mex Bolsa blev til den 30. oktober 1978, og fra og med 2009 har det inkluderet aktier, der handles på den mexicanske børs.

Det er sammensat af aktier fra en lang række sektorer, herunder telekommunikation, tung industri, tjenester, forbrugsvarer, byggeri, sundhedsydelser og finans. Som sådan, er det grundlæggende et bredt markedsindeks og Mexicos svar på S&P500.

Investeringsmuligheder

Mexico er stærkt afhængig af både oliepriserne og dens nabo mod nord, der tegner sig for 80% af hele eksportmarkedet. Det mexicanske aktiemarked og, i forlængelse heraf MEX BOLSA, er ekstremt reaktive over for disse to påvirkninger.

Ligesom de fleste indekser oplever MEX BOLSA også langvarige tendenser. Når det er sagt, udviser den også hyppige perioder med høj volatilitet. Tilbage i 2009 voksede den for eksempel 80% i løbet af 11 måneder. I perioder med vækst stiger det typisk med 3% pr. måned.