Russia50 Index

Om Russia50 Index

Beregningen af det russiske 50 indeks udføres ved at basere det på aktierne af de 50 største og mest dynamisk udviklende virksomheder i Ruslands primære økonomiske sektorer. Listen over virksomhederne og deres aktier (vægt) i indekses bliver gennemgået på kvartalsbasis (kvartalsvis).