Brent Crude Oil

Om Brent Crude Oil

Brent er europæisk kvalitetsolie produceret I Nordsøen. Siden 1971 har det været betragtet som et sammenligningsgrundlag for råolie, og bruges som grundlag for prisfastsættelse for mere end 40% af verdens olieproduktion, især russisk olie fra Ural regionen.

Oliepriserne afhænger ligeligt af geopolitik, makroøkonomi samt balancen i udbud/efterspørgsel. Oliepriserne er stærkt påvirket af positionen hos sammenslutningen Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), som omfatter lande såsom: Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Venezuela, Qatar, Libyen, De Forenede Arabiske Emirater, Algeriet, Nigeria, Ecuador, Angola.