Light Sweet Crude Oil

Om Light Sweet Crude Oil

Light Sweet Crude Oil producer råolie i Texas (USA), kontrakterne handles på Chicago Mercantile Exchange. Historisk set ligger priserne tæt på Brent, trods en højere kvalitet.

Oliepriserne afhænger ligeligt af geopolitik, makroøkonomi samt balancen i udbud/efterspørgsel. Oliepriserne er stærkt påvirket af positionen hos sammenslutningen Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), som omfatter lande såsom: Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Venezuela, Qatar, Libyen, De Forenede Arabiske Emirater, Algeriet, Nigeria, Ecuador, Angola.