Skip to main content

Сoffee Robusta

London Robusta Coffee (LRC) to kontrakt na różnicę oparty na kontrakcie futures na kawę robusta. Jest używany jako globalny barometr ceny kawy robusta. To aktywo jest przedmiotem obrotu wśród producentów kawy, eksporterów, domów handlowych, importerów i palarni kawy, a także funduszy inwestycyjnych i inwestorów krótkoterminowych. Średnia dzienna zmienność kontraktów terminowych na London Robusta Coffee w 2020 r. wynosi 1,5%.