Inflacja strefy euro wzrosła w lipcu do 2,1%

lip 31, 2018

Inflacja w strefie euro niespodziewanie przyspieszyła w lipcu, dostarczając EBC argumentów na zakończenie programu skupu aktywów w tym roku.

Urząd statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat, stwierdził, że jej wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych wzrósł w lipcu o 2,1% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, przewyższając prognozy na poziomie 2%.

Bazowy wskaźnik CPI, który wyklucza niestabilne składowe, takie jak energia i żywność, umocnił się, w ujęciu rocznym o 1,1% z 0,9% odnotowanych miesiąc wcześniej.

Cel inflacyjny EBC dla całej strefy euro wyznaczony jest na poziomie bliskim, ale nieco poniżej 2%.

W ubiegłym tygodniu EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian i potwierdził plany zakończenia w grudniu ogromnego programu stymulacji monetarnej.

Prezes EBC Mario Draghi przedstawił także ocenę ożywienia w strefie euro.

”Chociaż niepewności, w szczególności te związane z globalnym środowiskiem handlowym, pozostają znaczące, informacje które otrzymaliśmy po naszym ostatnim posiedzeniu politycznym sugerują, że gospodarka strefy euro podąża solidną i szeroko zakrojoną ścieżką wzrostu”, powiedział.

Powtórzył także, że EBC musi pozostać "cierpliwy, wytrwały i ostrożny" w swojej polityce, aby mieć pewność, że inflacja pozostanie na ścieżce trwałego dostosowania.

Jednocześnie, oddzielny raport wykazał, że wzrost gospodarczy w strefie euro spowolnił nieco w drugim kwartale.

Z kolejnych danych wynika również, że stopa bezrobocia w strefie euro utrzymała się w lipcu na niezmienionym poziomie 8,3%, najniżej od grudnia roku 2008.