Skip to main content

Zero opłat za handel dowolnym CFD na kryptowaluty

  • 0% opłat prowizyjnych
  • 0% swapów dla pozycji overnight
  • 0% opłat za wpłaty

62.2% of retail investor accounts lose money

Available for retail clients on the Libertex Trading Platform

0% commission fee for any crypto CFD

Electricite de France (EDF)

Électricité de France S.A. (EDF; Electricity of France) jest francuską spółką energetyczną, której większościowym udziałowcem jest rząd francuski.

Spółka posiada zdywersyfikowany portfel mocy zainstalowanej, obejmujący Europę, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Azję, Bliski Wschód i Afrykę, o łącznej mocy przekraczającej 120 GW.

W roku 2009 EDF była największym producentem energii na świecie. W roku 2011 spółka wytworzyła 22% całej energii elektrycznej w UE, z czego większość została wyprodukowana przez elektrownie jądrowe.

Wytwarzanie energii elektrycznej wg paliw:
64,3% — energia jądrowa;
12,3% — odnawialne źródła energii (w tym 4,6% energii wodnej);
8,6% — gaz ziemny;
14,5% — węgiel;
0,3% — inne

EDF obsługuje 58 działających reaktorów jądrowych (we Francji) rozmieszczonych w 20 oddzielnych obiektach (elektrowniach jądrowych).
Siedziba firmy znajduje się w Paryżu (Francja), a jej prezesem
jest Jean-Bernard Levy.

Ratingi
Analizy Fitch Ratings potwierdziły długoterminowy rating Électricité de France S.A. na poziomie A (2016) z perspektywą stabilną.

Analizy S&P Global Ratings potwierdziły długoterminowy rating A Électricité de France S.A. (2017) z perspektywą negatywną.

Z kolei agencja Moody's przyznała spółce długoterminowy rating A (2016) z perspektywą stabilną.

Akcje Électricité de France S.A.
W 2018, cena akcji spółki wzrosła o 32,44%. Między rokiem 2015 a 2017 ceny akcji spółki spadły o 52,7%. Spadek ten był jednak w całości ograniczony do roku 2015. W roku 2016 ceny akcji spółki wzrosły o 7,6%. Szczyt cen akcji w 2018 roku wyniósł 15,78 euro za akcję, podczas gdy dołek został zanotowany w tym samym roku, na poziomie 10,02 euro.

Wyniki
W roku 2018 przychody spółki wyniosły 69 miliardów euro (spadek o 1% w 2017). Przewiduje się jednak, że dochody wzrosną o 5% w 2019 roku i osiągną 72,19 mld euro. W 2018 roku zysk na akcję wyniósł 0,42 euro, ale w 2019 roku może on wzrosnąć do 0,72.