Coffee

Om Coffee

Kaffe, främst den gröna, orostade typen, är en av världens mest köpta grödor.

Kaffe är världens tredje mest konsumerade dryck tätt efter vatten och te.

Priset på kaffe fluktuerar mycket beroende på säsong och skördresultat. Ju bättre skörd ju lägre pris och tvärtom. Vid handel av kaffe är det främst två bönor som är intressanta, Robusta och Arabica. Det är viktigt att noga följa marknaden i Vietnam, vilket är det landet som producerar mest Robusta-bönor samt Brasilien, Indonesien, och Colombia. Vad gäller Arabica-bönan bör fokus ligga på Brasilien och Central Amerika.

De mest aktiva handelstimmarna för kaffe är mellan 14:00 och 19:00 GMT.