Corn

Om Corn

Majs är en gröda som används i en mängd olika livsmedel exempelvis för att producera mjöl, corn flakes och liknande. Majs används även vid papperstillverkning, i kontruktionsmaterial, gödningsprodukter, emballage, plastmaterial och andra syntetiska material. Majs är en av världens viktigaste råvaror för foder och är världens tredje mest producerade gröda, tätt efter ris och vete.

Majs levereras vanligtvis i december, mars, maj, juni, juli och september. Leveranstiden påverkar likviditeten: ju närmre utgångsdatumet, ju högre likviditet, men några dagar innan går försäljningssiffrorna drastiskt ner.

Priset på majs är väldigt säsongsberoende. I regel är priset lågt under skördetiden, men ökar under perioder för plantering, speciellt då osäkerhet kring kommande skörder föreligger.

Vid daglig handel är de mest intressanta tidpunkterna mellan 16:30 och 19:15 GMT. Inom denna tidsram är råvaran mest likvid och stabiliteten ökar, vilket i sin tur hjälper dig att maximera din vinstpotential.