Sugar

Om Sugar

Socker är en energirik produkt som används såväl vid livsmedels - och dryckestillverkning som inom läkemedelsbranschen och kemikalieindustrin. De senaste åren har sockerproduktionen dessutom ökat i popularitet eftersom det fått en framstående roll vid produktionen av eko-bränsle.

Bland de huvudsakliga sockerproducenterna återfinns Brasilien, Indien, EU, Kina, Thailand och USA. I och med råvarans funktion som en underliggande tillgång till andra instrument, kan priset för socker kan ändras kraftigt på bara en eller två dagar för att sedan gå in i en lugnare och mer stabil fas. Under en aktiv nedåtgående eller uppåtgående cykel, kan sockerpriset ändras med 10 - 20 % på bara en månad. Sockerkvoterna påverkas både av prognoser inför skördesäsongen och aktuella skördesiffror.

Sockerhandeln är aktiv från 14:00 till 19:00 GMT.