Wheat

Om Wheat

Vete är en av världens främsta livsmedelsgrödor i och med att det är basföda för den största delen av jordens befolkning.

Med avseende på producerat antal ton är enbart risproduktionen större än mängden vete som årligen produceras i ett globalt perspektiv. Vete används för mjöltillverkning, vid diverse bryggerier, för limproduktion, som djurmat och för att producera eko-bränslen.

Bland världens främsta exportörer av vete ligger USA, EU, Kanada, Argentina, Australien, Ryssland och Ukraina i topp. På importsidan är Sydafrika, Mexico, Japan, Brasilien och länderna i mellanöstern de största uppköparna.