Hur investerar man i råolja?

Hur investerar man i råolja?


08 nov 2018

För en aktiv handlare erbjuder volatiliteten på råoljemarknaden många vinstmöjligheter. Priserna på råolja påverkas också av uppfattade brister och överskott. Väderförhållanden kan också direkt påverka priserna. Dessutom betraktas priset på råolja ofta som en av de viktigaste riktlinjerna för den globala ekonomins hälsa, med en stark relation mellan ekonomisk tillväxt och efterfrågan på råolja. Men råolja anses allmänt vara en relativt säker satsning även när aktiemarknaden generellt inte går så bra. Trots allt måste folk fortfarande använda råolja, oavsett ekonomin, så det kommer alltid att finnas en hälsosam efterfrågan även om det inte är lika bra att hedga med som guld.

På en verkligt globaliserad 24-timmarsmarknad är råolja känslig och priserna rör sig ständigt, vilket gör det till ett perfekt instrument för handlare som letar efter snabba rörelser. Ett av de enklaste sätten att tjäna pengar på råoljepriser är genom att använda Contract for difference (CFD).

Man kan säga att råolja är en av de viktigaste produkterna för den moderna vardagen, eftersom den används på flera olika marknader, produkter och tjänster vilket gör att efterfrågan ständigt är stabil. Contracts for difference (CFD) handlas med flera varor som ett alternativ till direkta investeringar, och en av de mest populära tillgångarna för CFD-handel är råolja. Världshandeln med råolja är stor i de flesta investeringsformerna: från råoljeterminer till spread betting på råoljepriser älskar investerare råolja och med goda skäl.

Utöver den starka efterfrågan är råoljeförsörjningen både naturligt och artificiellt begränsad av de råoljeproducerande länderna och regeringarna för att se till att de som behöver råolja får tillgång till den och undviker onödig lagring. Som ett resultat av detta kan handel med råolja vara särskilt volatil, särskilt med tanke på de geopolitiska förhållandena i många oljeproducerande länder, vilket gör det möjligt för investerare att få tillgång till ett stort antal vinstmöjligheter på råoljemarknaden.

Varför handla med råolje-CFD:er?

Att köpa råolja som en råvara är viktigt för många slutanvändare, som till exempel bränsleföretag och plasttillverkare, men det är också en tillgång som ofta marknadsförs av råvaru- och derivathandlare. CFD:er med råolja är minst lika populära och av flera anledningar kan det faktiskt vara mer lönsamt att investera på råoljemarknaden.

Contracts for difference är produkter med marginal vilket gör det möjligt för handlare att bli involverade på råoljemarknaden i större utsträckning än vad deras handelskapital tillåter. Därför kan handlare istället för att köpa ett eller två fat råolja direkt köpa CFD:er med 100 fat i taget med ett mycket högre värde än deras tillgängliga investeringskapital. Med marginalkrav som ofta ligger runt 5 % motsvarar detta så mycket som 20 gånger, helt enkelt genom att handla samma position på råolja genom CFD:er.

En annan bra anledning för att investera i råolja genom CFD är att det är ett av de mest praktiska sätten att få en kortsiktig position på råoljemarknaden, och det är en flexibel investeringsprodukt som kan användas i flera olika scenarier. . Med inträdeshinder som är lägre än direkta investeringar på marknaden och inget kontraktsdatum (som i fråga om terminer) är CFD:er tillräckligt flexibla för att handla som en kortsiktig och lönsam transaktion med hög hävstång, och de är perfekta som en långsiktigt lönsam position beroende på marknadsutsikterna.

Hur investerar man i råolja?

Hur investerar man i råolja?

Innan man börjar köpa och sälja CFD på råolja är det viktigt att vi först nämner de grundläggande begreppen inom handel. Titta i vilken riktning priset rör sig. Om priset har gått ner i ett år är det osannolikt att det kommer att öka enormt över en natt. Gör som fisken i detta fall och följ strömmen för att tjäna pengar. Det första du borde göra är att avgöra i vilken riktning priset rör sig.

Låt inte en position vara öppen i all oändlighet. Begränsa dina förluster och maximera vinsterna. Du kan göra det genom att stänga en position vid en logisk tidpunkt. Det här kan vara ett bra runt tal där du förlorat X procent. På detta sätt ser du till att du inte förlorar alla dina pengar i en enda transaktion. När du köper råolja är det viktigt att du begränsar dina förluster så mycket som möjligt.

 Sedan inbördeskriget i de råoljeproducerande länderna och en förändring i regeringens policy gentemot transportörerna, de snabba produktionsökningarna och den växande efterfrågan från växande ekonomier förändras utbudet och efterfrågan av råolja ständigt och följden är att det finns många faktorer som påverkar råoljepriserna.
Råoljepriserna tillhör de mest utsatta när det gäller externa faktorer jämfört med andra råvaror.

Faktorer som påverkar råoljepriset

Faktorer som påverkar råoljepriset

Du får större vinster om du köper råolja vid rätt tidpunkt. Titta på de faktorer som mest påverkar råoljepriset.

Den globala ekonomin

Efterfrågan avgör priserna på alla tillgångar. Detta gäller även råolja och det påverkar därmed priset på råolja. När det går dåligt för världsekonomin sjunker efterfrågan på råolja. Detta beror på en nedgång i den totala produktionen och användningen av råolja. Det är också viktigt att du följer den ekonomiska situationen i de stora ekonomierna.

OPEC

OPEC, eller Organization of the Petroleum Exporting Countries, har flera medlemmar som exporterar råolja tillsammans. Medlemsländerna bildar en kartell som bestämmer priset på råolja och mängden råolja som exporteras. OPEC:s uttalanden om produktion har ett direkt inflytande på det riktiga priset på råolja.

USD

När du vill köpa råolja spelar den amerikanska dollarn en mycket viktig roll. Detta beror på att priset på råolja uttrycks i amerikanska dollar.

Konflikter

Konflikter i råoljeländerna höjer priset. Om det exempelvis pågår ett krig i ett stort råoljeproducerande land, kan detta höja priset eftersom råoljeproduktionen kan påverkas.

Utbud av råolja

Ett ökat utbud av råolja kan också leda till att priset sjunker. Råolja är en knapp resurs. När råoljeutbudet minskar kan priset gå upp enormt. När vi hittar en ny källa till råolja kan detta leda till att priset sjunker eftersom utbudet är större än tidigare beräknat.

Spekulation på råoljepris

Slutligen spelar spekulation en mycket viktig roll i råoljepriset. Spekulationsmarknaden har ökat enormt och handlare påverkar nu priset på råolja. Därför baseras inte priset på råolja enbart på utbud och efterfrågan eller den faktiska användningen av råolja. Det påverkas också av vanliga känslor som handlare har om råolja.

Är det lukrativt att handla med råolja?

Är det möjligt att tjäna pengar på att investera i råolja? Ja! Genom att köpa och sälja råolja vid rätt tillfälle kan du tjäna mycket pengar på kort tid.

Om du vill handla CFD:er med råolja är det bäst att göra det med en pålitlig och reglerad mäklare. Libertex är en professionell mäklare där du kan tjäna pengar oavsett om marknaden går upp eller ner. Du kan börja helt gratis på Libertex med vårt demokonto och när du är redo kan du göra din första insättning och börja handla live.

Tillbaka

Gå med i Libertex!

Öva gratis på ett demokonto med 50 000 euro

REGISTRERA DIG
eller börja livehandla nu
Innehållsförteckning