Introduktion till värdering av aktier: hur väljer man den bästa värderingsmetoden?

Introduktion till värdering av aktier: hur väljer man den bästa värderingsmetoden?


25 okt 2018

Investerare antar ofta felaktigt att ett stort företag innebär en stor investering. Att hitta solida företag är avgörande för investeringsprocessen, men det är lika viktigt att bestämma vilket värde aktierna i dessa företag har. Ditt mål som investerare bör vara att hitta fantastiska företag och investera i dem till rimliga priser. Om du undviker att förvirra ett stort företag med en stor investering kommer du redan att vara före många av dina investerarkompisar. Och det är där värderingen av aktier blir viktig.

Värdering är första steget mot smarta investeringar. När en investerare försöker avgöra värdet på aktierna baserat på fundamental analys hjälper det dem att fatta välgrundade beslut om vilka aktier man ska köpa eller sälja. Utan fundamentala värden finner man sig själv på drift i ett hav av slumpmässiga rörelser av kortsiktiga priser och viscerala känslor.

I åratal har den finansbranschen främjat den vilseledande föreställningen att värdering bör reserveras för experter. Det är dock ingen svårbegriplig vetenskap som endast kan utföras av de med multipla examen under bältet. Med bara grundläggande matematiska färdigheter och viss noggrannhet kan alla investerare avgöra värdena för de bästa aktierna.

Innan du kan bedöma en aktie måste du ha en uppfattning om vad en aktie faktiskt är. Aktier är inte en magisk skapelse som flyter som tidvattnet. Det är snarare den exakta representationen av ett delägande av ett börsnoterat företag. Om XYZ AB har 1 miljoner aktier i cirkulation och du har en enda aktie innebär det att du äger en miljondel av företaget.

Varför skulle någon vilja betala dig för din miljondel? Det finns faktiskt en hel del anledningar. Det kommer alltid att finnas någon annan som vill ha en miljondel av beståndet eftersom att han vill ha en miljondel av rösterna på en bolagsstämma. Även om det är litet i sig, om du kombinerar den miljondelen med cirka 500 000 av dina vänner har du plötsligt ett majoritetsägande i företaget. Det innebär att du kan få företaget att göra som du vill, till exempel att betala utdelning eller slås samman med ditt företag.

Företag köper aktier i andra företag av många olika anledningar. Oavsett om det är ett direkt förvärv, där ett företag köper alla aktier, eller ett joint venture, där företaget normalt köper tillräckligt från ett annat bolag för att vinna en plats i styrelsen, är aktierna alltid i försäljningen. Aktiekursen omvandlas till bolagspriset och är därmed till försäljning i sju och en halv timme om dagen, fem dagar i veckan. Det är den här informationen som tillåter andra företag, både offentliga och privata, att fatta smarta affärsbeslut med tydlig och koncis information om vad aktierna i ett annat företag skulle kunna kosta dem.

En del av aktierna är en ersättning för en andel i bolagets intäkter, vinster, kassaflöde och kapital till aktieinnehavarna. För en enskild investerare betyder det emellertid vanligtvis att man funderar över den del av alla de siffror som man kan få i utdelningar. En del av aktiebeståndet ger dig rätt till en del av alla utdelningar, löpande. Även om bolagets aktier för närvarande inte genererar utdelning finns det alltid möjlighet att där någon gång i framtiden kan förekomma en viss utdelning.

Värdering av aktier: Grundläggande koncept

Värdering av aktier: Grundläggande koncept

Företag har ett inneboende värde, och det inneboende värdet är baserat på hur mycket fritt kassaflöde de kan ge under sin effektiva livslängd. Pengar i framtiden är dock värda mindre än pengar nu, så framtida fria kassaflöden bör diskonteras med en lämplig räntesats.

Teorin bakom de flesta aktievärderingsmetoder är att värdet på ett företag är lika med summan av värdet på alla framtida fria kassaflöden. Alla framtida kassaflöden diskonteras på grund av värdet av pengar över tiden. Om du objektivt vet alla framtida kassaflöden i ett företag och har en objektiv avkastning på dina pengar, då kan du veta exakt hur mycket pengar du ska betala för det företaget.

Värdering av aktier är emellertid inte så lätt i praktiken, eftersom vi bara kan beräkna framtida fria kassaflöden. Denna värderingsstrateg är, därför en blandning av konst och vetenskap. Om invärdena stämmer stämmer även utvärdena. Om vi visste exakt hur mycket kassaflöde som skulle genereras och om vi hade en objektiv avkastning skulle vi veta exakt vad man ska betala för en utdelande aktie eller ett företag med positiva kassaflöden, oavsett om det betalar utdelning eller inte. Men uppgifterna själva är endast uppskattningar och kräver en grad av skicklighet och erfarenhet för att vara exakta. Därför är värdering av aktier en konst och en vetenskap.

Tre stora metoder för värdering av aktier

Tre stora metoder för värdering av aktier

Många av värderingsvärdena beräknas enkelt, till exempel förhållandet mellan pris-fördelar eller pris-försäljning eller pris-reserv. Men det här är siffror som bara har värde med avseende på någon annan form av aktievärdering.

De tre huvudmetoderna för värdering av aktier för att utvärdera en sund utdelande aktie är följande.

Diskonterad kassaflödesanalys

Den första metoden, den diskonterade kassaflödesanalysen, innebär att behandla företaget som en stor maskin för fritt kassaflöde. Företaget analyserar vi som om vi köpte allt och höll det på obestämd tid för alla framtida fria kassaflöden. Om vi uppskattar ett företags värde kan vi jämföra det med det aktuella börsvärdet för det företaget för att avgöra om det är värt att köpa det eller inte, eller alternativt kan vi dela upp det totala värdet beräknat med det totala antalet aktier och jämföra detta värde med det reala aktiekursen.

Utdelningsdiskonteringsmodellen

Den andra metoden, utdelningsdiskonteringsmodell, innebär att behandla en individuell aktie som en liten maskin för fritt kassaflöde. Utdelningen är det fria kassaflödet, eftersom det är pengarna som vi får som investerare. I exemplet med hela företaget kan ett företag spendera fria kassaflöden på utdelningar, köpa tillbaka aktier, förvärv eller helt enkelt låta det ackumuleras och poängen är att vi har lite kontroll över vad ledningen beslutar att göra med det. Utdelningen beaktar emellertid allt detta, eftersom den nuvarande utdelningen, liksom den beräknade tillväxten av den utdelningen, tar hänsyn till företagets fria kassaflöden och hur ledningen använder de fria kassaflödena.

Multipel vinstmetoden

Den tredje metoden, som ibland kallas för multipel vinstmetoder, kan användas oberoende av om företaget betalar utdelning. Investeraren uppskattar det framtida resultatet över en tidsperiod, t.ex. tio år och placerar sedan en multipel av hypotetiska vinster i det uppskattade slutliga EPS-värdet. Därefter beaktas de ackumulerade utdelningarna och skillnaden mellan priset på nuvarande aktier och det totala hypotetiska värdet vid periodens slut jämförs med beräkningen av den förväntade avkastningen.
Om du vill tjäna pengar på aktiekurser, men inte vet hur man beräknar värderingen av aktierna, bör du inte avskräckas. Tack vare CFD-transaktioner kan du börja tjäna pengar på aktiekursen direkt, samtidigt som du minskar dina risker genom att öppna långa och korta positioner. Testa vårt gratis demokonto, där du kan träna på allt du vill innan du går vidare till att handla med riktiga pengar. Dessutom rekommenderar vi att du tar vår gratis CFD-onlinekurs.

Tillbaka

Gå med i Libertex!

Öva gratis på ett demokonto med 50 000 euro

REGISTRERA DIG
eller börja livehandla nu
Innehållsförteckning