Vad är Bitcoin och hur fungerar det?

Vad är Bitcoin och hur fungerar det?


08 aug 2018

Du har säkerligen hört talas om den. Den första och mest kända kryptovalutan har synts i rubrikerna på grund av en otrolig värdeökning, då den bröt tröskelvärdet 1 000$ för första gången den 1 januari 2017, överskred 19 000$ i december samma år och sedan tappade cirka 50% av värdet under första delen av 2018.

Men Bitcoins historia sträcker sig längre än så, och är inte begränsad till rubriker i tidningar som pratar om fluktuationer i priset. Den innefattar teknik, valutor, mateFmatik, ekonomi och social dynamik. Den är flerfacetterad, mycket teknisk och fortsätter att utvecklats med hög hastighet. Men då valutan är helt digital och inte nödvändigtvis motsvarar någon fiduciär valuta, är den inte enkel för nya användare att förstå. Den här guiden har som mål att förklarFa några av de grundläggande koncepten och att ge svar på några av de vanligaste frågorna om Bitcoin.

Men först, en snabb historia
Bitcoin uppfanns år 2009 av en person (eller grupp) som kallade sig själv Satoshi Nakamoto. Det uttalade målet var att skapa “ett nytt elektroniskt kontantsystem” som var “helt decentraliserat utan en server eller central myndighet”. Efter att ha utvecklat konceptet och tekniken lämnade Nakamoto år 2011 över källkoden och domänerna till andra medlemmar i Bitcoin-communityt, och försvann sedan.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en digital valuta. Det är ett koncept som kan vara mer komplext än du tror: det är inte bara ett tilldelat pengavärde som lagras på ett digitalt konto, som ditt bankkonto eller kredit. Bitcoin har inte en motsvarande fysisk del, som mynt eller sedlar.

Hur skiljer sig Bitcoin från traditionella valutor?

Bitcoin kan användas för att betala elektroniskt, om båda parter önskar. På det sättet liknar det dollar, euro och yen, som också handlas digitalt.

Men det skiljer sig från digitala fiatpengar på ett antal viktiga sätt:

1. Decentralisering

Den viktigaste egenskapen hos Bitcoin är att systemet är decentraliserat. Inget institut kontrollerar Bitcoin-nätverket. Det upprätthålls av en grupp av frivilliga kodare och sköts genom ett öppet nätverk av specialiserade datorer som finns utspridda över hela världen. Detta lockar individer och grupper som inte känner sig bekväma med kontroller som banker och myndigheter har över deras pengar.
Bitcoin löser ”dubbelspenderingsproblemet” med digitala valutor (där digitala tillgångar enkelt kan kopieras och användas på nytt) genom en smart kombination av kryptografi och ekonomiska incitament. Hos elektroniska fiduciära valutor uppfylls den här funktionen av banker, vilket låter dem kontrollera det traditionella systemet. Med Bitcoin bibehålls integriteten hos transaktioner genom ett distribuerat och öppet nätverk som inte ägs av någon.

2. Begränsat utbud

Fiatpengar, som dollar, euro, yen m.m. har ett obegränsat utbud: centralbanker kan ha vilken volym de vill och kan försöka manipulera värdet på en valuta jämfört med andra. De som äger valutan (och speciellt invånarna som inte har mycket val) betalar priset.
Med Bitcoin å andra sidan kontrolleras utbudet hårt av den underliggande algoritmen. Ett litet antal nya Bitcoins skapas varje timme, och detta kommer att fortsätta att ske med avtagande hastighet tills det högsta tillåtna antalet Bitcoins, 21 miljoner, har nåtts. Det här gör Bitcoin mer attraktiv som tillgång: i teorin, om efterfrågan växer och utbudet förblir det samma, kommer värdet att öka.

3. Anonymitet

Trots att avsändaren av traditionella elektroniska betalningar vanligtvis identifieras (för verifieringssyften, och för att efterleva lagstiftning mot penningtvätt m.m.) kan Bitcoin-användare teoretiskt sätt handla i semianonymitet. Då det inte finns någon central “verifierare” behöver användare inte identifiera sig själva när de skickar Bitcoin till en annan användare. När en begäran om en transaktion skickas verifierar protokollet alla tidigare transaktioner för att bekräfta att avsändaren har beloppet Bitcoin som krävs, och får lov att skicka dem. Systemet behöver inte veta din identitet.
I praktiken identifieras varje användare av adressen för sin ”plånbok” (eller elektroniska plånbok). Transaktioner kan, med viss möda, spåras på det här sättet. Dessutom har polisen utvecklat metoder för att identifiera användare om så krävs.
Lagen kräver att de flesta börser utför ID-kontroller på sina kunder innan de får köpa eller sälja Bitcoin, vilket ger ytterligare ett sätt att spåra användare. Då nätverket är transparent kan alla se hur det går med en viss transaktion.
Detta innebär att Bitcoin inte är ett perfekt val för kriminella, terrorister eller de som tvättar pengar.

4. Oföränderlighet

Bitcoin-transaktioner kan inte ångras, till skillnad från elektroniska transaktioner med fiatpengar. Det här är på grund av att det inte finns någon central ”regulator” som kan säga ”okej, pengarna måste skickas tillbaka”. Om en transaktion har registrerats i nätverket, och om mer än en timme har gått, är det omöjligt att ändra den.
Just det här kan eventuellt störa några, men det innebär att det inte är möjligt att ändra några transaktioner på Bitcoin-nätverket.
5. Uppdelning

Den minsta enheten inom Bitcoin kallas satoshi. Det är en hundra miljondels Bitcoin (0,00000001). Med dagens priser motsvarar det ungefär en hundradels cent. Det här kan göra det möjligt med mikrotransaktioner som traditionella elektroniska pengar inte möjliggör.

Hur övervakas transaktioner med Bitcoin?

Bitcoin använder en enkel dataloggfil som kallas blockchain. Varje blockchain är unik för varje individuell användare och deras personliga Bitcoin-plånbok.
Alla Bitcoin-transaktioner noteras och görs tillgängliga i en offentlig huvudbok (ledger), vilket hjälper till att garantera riktigheten och motverka bedrägeri. Den här processen hjälper till att undvika dublettransaktioner och att personer kopierar Bitcoins.

Obs: Varje Bitcoin noterar den digitala adressen för varje plånbok den vidrör, men Bitcoin-systemet noterar INTE namnet på de personer som äger plånböckerna. Detta innebär att varje transaktion bekräftas digitalt men samtidigt är fullständigt anonym.

Så trots att personer inte enkelt kan se sin personliga identitet kan de se historiken för sin Bitcoin-plånbok. Detta är bra, då en offentlig historik ger ökad transparens och säkerhet och hindrar personer från att använda Bitcoin för tveksamma eller olagliga syften.

Hur fungerar Bitcoin

Jämför Bitcoin med Torrent, P2P-nätverket du definitivt aldrig använde för att ladda ner massa musik i början på 2000-talet. Istället för att skicka filer från en plats till en annan skapar och verifierar dock Bitcoin-nätverket block av information som uttrycks i form av en virtuell valuta.

Bitcoin och de många efterföljande valutorna som inspirerats av den kallas kryptovalutor. Systemet använder kryptografi (extremt avancerad kryptografi som kallas blockchain) för att skapa nya pengar och för att verifiera de som skickas från en användare till en annan. Kryptografiska sekvenser tjänar flera syften: att göra transaktionerna i princip omöjliga att fejka, att göra banker eller plånböcker med valutor enkelt överförbara som data och för att autentisera en överföring av Bitcoin från en person till en annan.

Innan en Bitcoin kan spenderas måste den skapas av systemet, eller minas. Medan en vanlig valuta behöver präglas eller tryckas av ett land har Bitcoins mining designats för att göra systemet självförsörjande: personer minar Bitcoin genom att erbjuda processorkraft från sina datorer till det distribuerade nätverket, vilket genererar nya datablock som innehåller den distribuerade globala listan över alla transaktioner. Kodnings- och avkodningsprocessen för dessa block kräver stora mängder processkraft, och användaren som skapar ett nytt block (eller egentligen, användaren vars system skapar ett slumpmässigt tal som systemet godtar som ett nytt block) belönas med ett antal Bitcoin, eller en del av transaktionsavgifterna.

På det här sättet skapar samma process som flyttar Bitcoin från en användare till en annan efterfråga för mer processorkraft som doneras till nätverket, vilket skapar nya Bitcoin som sedan kan spenderas. Det är ett system för självreplikation som genererar rikedom... eller åtminstone genererar kryptografiska representationer av värde som motsvarar rikedom.

Vad är Bitcoin-mining?
 Vad är Bitcoin-mining?

Termen Bitcoin-mining avser processen genom vilken nya Bitcoin skapas tack vare datorerna som hjälper till att bibehålla nätverket. Datorerna som är involverade i mining av Bitcoin deltar i en typ av datortävling för att bearbeta nya transaktioner som kommer med i nätverket. Vinnaren, vanligtvis personen med de snabbaste datorerna, får nya Bitcoin.
Det är vanligtvis en ny vinnare var 10:e minut. Vi har redan nämnt att det totala maxantalet Bitcoin som kan finnas i världen är 21 miljoner. Efter detta kommer inga nya Bitcoin att skapas. Den här gränsen förväntas nås år 2140. Hittills finns cirka 16 miljoner Bitcoin i omlopp.
Varje Bitcoin som finns skapades genom den här metoden, och gavs ursprungligen till en dator som hjälpte till att bibehålla sådana här listor. Alla kan ställa in sin dator på att mina Bitcoin, men nuförtiden lyckas bara de som har speciell hårdvara vinna tävlingen.

Är det värt att investera i mining av Bitcoins?

Bitcoin-mining-branschen har växt snabbt. Mining, som en gång i tiden kunde göras med hjälp av en vanlig hemdator, görs nu endast lönsamt i speciella datacenter. De här datacentren är fulla av datorer som kallas ASIC som skapats endast för mining av Bitcoin. Idag kostar det miljontals dollar att bara komma igång med en lönsam mining.

Vad kan jag göra med mina Bitcoins?

När du väl har Bitcoins beter de sig som fysiska guldmynt: de har värde och går att handla med som om de vore guld i fickan. Du kan använda Bitcoin som en investering, och köpa kryptovalutan i ett försök att göra vinster på grund av fluktuationer i priset. Du kan också se det som ett nytt sätt att spendera pengar. Antalet ställen du kan använda Bitcoin för att handla växer varje dag.

Hur investerar man i Bitcoin?

Det är inte förvånande att Bitcoin, en säker, global och digital valuta, har väckt uppmärksamhet hos investerare. Bitcoin är öppet för alla och erbjuder fantastiska möjligheter för att handla med en helt ny tillgångsklass.

Planerar du att investera i Bitcoin? Följande information kommer att beskriva några av sakerna du BEHÖVER veta innan du köper.

Vad ger Bitcoin värde?

Låt oss titta på guld som ett exempel. Det finns en begränsad mängd guld på jorden. Då nytt guld extraheras finns det alltid mindre guld kvar, och det blir svårare och dyrare att hitta det och extrahera det. Samma sak gäller för Bitcoin. Det finns bara 21 miljoner Bitcoin och allt eftersom att tiden går blir de svårare och svårare att extrahera.

Bitcoins pris

Bitcoin har inget officiellt pris. Bitcoins pris bestäms utifrån vad folk är villiga att betala.
Priset på Bitcoin visas oftast som kostnaden för en hel Bitcoin. Börser låter dig dock köpa valfritt belopp, och du kan köpa mindre än en Bitcoin. Libertex prisindex är en bra resurs för att visa priset på Bitcoin i realtid.

När är rätt tid att köpa?

Precis som på alla marknader finns det inget som är säkert. Hittills har Bitcoin generellt sett ökat i värde snabbt, följt av en långsam och stadig nedgång tills priset stabiliserats. Använd verktyg som Libertex prisindex för att analysera diagram och för att förstå historiken för priset på Bitcoin.

Bitcoin är globalt och påverkas inte av stabiliteten eller den finansiella situationen i något enskilt land. Till exempel har spekulation om devalvering av kinesiska yuan tidigare skapat större efterfråga från Kina, vilket även har höjt kursen på börser baserade i USA och Europa. Globalt kaos anses ofta vara fördelaktigt för priset på Bitcoin, då Bitcoin inte är politiskt och inte kan kontrolleras eller påverkas av någon stat. När man tänker på hur ekonomi och politik kommer att påverka Bitcoins pris är det viktigt att tänka på en global skala och inte bara vad som händer i ett enskilt land.

Fördelar och nackdelar med Bitcoin

Fördelar och nackdelar med Bitcoin
Bitcoins styrkor

Det betyder dock inte att Bitcoin inte har en plats i framtiden. Låt oss prata om några fördelar och nackdelar med Bitcoin, jämfört med traditionella valutor.

 • Anonymitet och integritet

Bitcoin-köp mellan individuella användare är helt privata: det är möjligt för två människor att köpa och sälja Bitcoin eller delar av Bitcoin mellan plånböcker genom att bara byta HASH-funktioner, utan namn, e-postadresser eller någon annan information. Och då P2S-nätverk använder en ny HASH-funktion för varje transaktion är det mer eller mindre omöjligt att koppla flera köp till en enskild användare. Det krypterade P2P-nätverket skyddar även från utsidan: ingen kan se dina köp eller personliga kvitton utan att först ha tillgång till din plånbok.

 • Inga transaktionsavgifter (just nu)

Vanliga köp som inte görs med kontanter innebär transaktionsavgifter: betala med ett Visakort, så kommer Visa att ta ut en avgift på några ören för att verifiera transaktionen. Och den kostnaden överförs självklart till dig, i form av högre priser på varor och tjänster.

Just nu förekommer inga obligatoriska transaktionsavgifter för Bitcoin. Individuella användare och återförsäljare kan skicka sina köp till nätverket på ett jämlikt sätt, och bara vänta på att de verifieras i nästa block. Den här processen kan dock ta tid (och det tar mer tid ju mer nätverket används). För att snabba på transaktioner lägger många återförsäljare och användare på en transaktionsavgift för att öka prioriteten för transaktionen i blocket, och belönar användare i P2P-nätverket för att de slutför verifieringsprocessen snabbare.

Då det globala Bitcoin-utbudet når sin gräns på 21 miljoner mynt kommer transaktionsavgifter att bli det huvudsakliga sättet för de som minar att tjäna Bitcoin. När det sker kommer de flesta transaktionerna antagligen att involvera en liten avgift som fungerar för att slutföra köpet snabbt.

 • Ingen central myndighet eller skatter

Då Bitcoin inte är en officiell valuta i något land regleras inte köp och försäljningar av Bitcoin, eller användning av dem för att köpa produkter eller tjänster. Därför debiteras inte vanliga skatter på köp som görs med Bitcoin. Det här kan ge stora ekonomiska fördelar om du är rik nog att göra många affärstransaktioner med enbart Bitcoin.

Då de inte behöver följa de flesta valutalagarna är Bitcoin i princip ett system för byteshandel. Tänk dig dina Bitcoin som en stor hög potatisar: om du byter tio tusen potatisar mot en ny TV kommer inte staten att kräva in skatt i form av åtta hundra potatisar. Staten kan helt enkelt inte hantera transaktioner som inte görs i den lokala valutan.

Du bör dock ha i åtanke att all inkomst du tjänar från transaktioner med Bitcoin kommer att hanteras på vanligt sätt. Så om du överför Bitcoin värda 10 000$ till ditt bankkonto genom Bitcoin-marknaden måste du uppge det som inkomst på deklarationsblanketten. Att handla Bitcoin betyder inte att du slipper undan standardkraven för skatt: även om du köper en ny bil genom Bitcoin från en privat säljare måste du registrera bilen med staten och betala skatt baserat på marknadsvärdet.

Bitcoins svagheter

Så, om Bitcoin är så bra, varför använder inte alla Bitcoin? Det finns ju självklart några svagheter också, speciellt just nu.

 • Möjlig statlig inbladning

Varje gång något nytt kommer och ändrar status quo blandar sig stater i för att se till att saker förblir som de ska vara.

 • Ingen monetär suveränitet

Den kanske största svagheten hos Bitcoin är att den inte erkänns som en suverän valuta, det vill saga att den inte backas av någon stat. Medan detta kan ses som en styrka kvarstår faktum att användningen av Bitcoin som en fiduciär valuta endast stöds av det uppfattade värdet hos andra Bitcoin-användare, vilket gör den mycket utsatt för destabilisering. Kort sagt, om ett stort antal återförsäljare som godtar Bitcoin som betalning slutar göra så en dag kommer Bitcoins värde att sjunka drastiskt.
Bitcoins höga nuvarande värde beror både på Bitcoins relativa brist och hur populära de har blivit som en typ av investering. Om förtroendet på Bitcoin-marknaden plötsligt och drastiskt minskas, till exempel om en stor stat bestämmer att användningen av Bitcoin är olagligt eller om en av de stora handelsplattformarna där Bitcoin handlas attackeras och förlorar allt sitt lagrade värde kommer valutan att falla och investerare kommer att förlora enorma mängder pengar.

 • Brist på garantier

Bitcoins nätverk har inga inbyggda skyddsmekanismer när det gäller oavsiktlig förlust eller stöld. Till exempel, om du förlorar hårddisken där filen för din Bitcoin-plånbok lagras (tänk på en ”hack” eller ett fel på en enhet utan en backup) kommer de Bitcoins som finns i plånboken att förloras för alltid. Intressant nog är det här en aspekt som ytterligare förvärrar den begränsade utbudet av Bitcoins.

Dessutom, om filen i din plånbok stjäls eller läcker ut och de Bitcoins som finns där spenderas av tjuven innan den verkliga ägaren kommer skyddet mot dubbelspendering som är inbyggd i nätverket att innebära att den verkliga ägaren inte har något alternativ. Detta skiljer sig från om ditt kreditkort stjäls, där du kan ringa banken och be dem att spärra kortet. Bitcoin har inte det alternativet. Bitcoins nätverk vet endast att de Bitcoins som finns i plånboken är giltiga, och bearbetar transaktionen utifrån det.

 • Begränsade samtidiga transaktioner

Bitcoins blocksystem kräver att anslutningen och bekräftelsen av P2P-nätverket verifieras. Då varje block innehåller en begränsning gällande antalet poster och en övre gräns gällande antalet nya transaktioner som kan registreras finns en gräns för hur många personer som kan köpa och sälja med systemet vid en viss tid. Då fler och fler säljare och individer användare Bitcoin för att göra affärer ökar antalet transaktioner per sekund. P2P-nätverket blir överbelastat och några transaktioner utan transaktionsavgifter tar timmar att slutföra. Medan traditionella betalningssystem som kreditkort helt enkelt kan utöka anslutningen och processorkraften för att göra bearbetningen snabbare tillåter Bitcoins P2P-nätverk inte att samma sak kan göras här.

Alla ovanstående svagheter är dock inte så viktiga om du inte köper dem, utan att Bitcoin används för betalningar. Som en återförsäljare äger du inte Bitcoins, du gör inte betalningar med Bitcoin, men du belönas för en lyckad investering. Så vad är skillnaden mellan att köpa och sälja Bitcoins?

Hur fungerar det att köpa Bitcoin?

När du köper eller säljer kryptovalutor köper du själva tillgången. För att köpa Bitcoin behöver du ladda ner en plånbok. Bitcoin-plånboken ser ut lite som mjukvaran som används för online banking av de flesta bankerna.

När du väl har en Bitcoin-plånbok kan du använda traditionella betalningsmetoder som ett kreditkort, banköverföring eller betalkort för att köpa Bitcoin på en börs. De Bitcoin du köper överförs till din plånbok. Det viktigaste jobbet som din plånbok gör är att hålla dina lösenord (en sträng tecken) säkra. Om du förlorar dem, förlorar du tillgång till de Bitcoin som förvaras i plånboken. När du väl har Bitcoins i din plånbok kan du göra betalningar eller transaktioner.

Fördelar

 • Du äger Bitcoins
 • Du kan använda Bitcoins för att betala för olika varor och tjänster

Nackdelar

 • Du behöver investera hela värdet för köpet
 • Du har gränser för högsta insättningar
 • Du måste betala insättnings- och/eller uttagsavgifter
 • Ditt lösenord för plånboken kan avslöjas för hackare, och du kan förlora hela din investering

Hur fungerar det att handla med Bitcoin?

Hur fungerar det att handla med Bitcoin?

Du kan köpa och sälja Bitcoin med fiduciära pengar, som dollar eller euro, men också genom att växla Bitcoin mot andra kryptovalutor, vilket skapar vinster baserat på skillnaden i kostnad. Det här är ett sätt att bli involverad i kryptovalutevärlden utan att behöva mina dem.
H3 Marginal och hävstång för kryptovalutor
Inom marginalhandel lånar du köp- och säljkraft i utbyte mot att en del av dina pengar omallokeras (marginalen). Den här marginalen kommer endast att kunna användas igen då du har lämnat tillbaka det kapital du har lånat.

Fördelar

 • Du kan använda hävstång*, så att du endast behöver betala för en bråkdel av den totala storleken på positionen i förskott
 • Du behöver inte betala skatt
 • Du kan komma igång direkt, utan att behöva ett konto på en kryptovaluteplattform för att köpa och sälja 
 • Du behöver inte betala några insättnings- eller uttagsavgifter
 • Du kan börja i demoläge och inte öppna ett riktigt konto

Nackdelar

 • Du äger inga Bitcoins
 • Du kan inte använda Bitcoins för att betala för varor och tjänster
 • Det är lätt att investera för mycket och för snabbt på grund av hävstången*

*Hävstång låter dig investera ett belopp som du inte har. Leverantörer som låter dig handla med kryptovalutor erbjuder vanligtvis hävstång. 

Kryptovalute-CFD (Contracts for Difference)

Libertex erbjuder Bitcoin-CFD som låter dig handla kryptovalutor utan att äga dem. Krypto-CFD är kontrakt mellan köpare och säljare, där säljare betalar köpare skillnaden mellan det nuvarande värdet på kryptovalutan och värdet när kontraktet går ut.

Vad är Bitcoin cash?

I augusti 2017 uppstod oenigheter mellan olika grenar i Bitcoin-communityt gällande reglerna som styr mining, speciellt vad som är rätt storlek (i megabytes) för ett block. Då man inte lyckats enas bildades två sidor; på ena sidan fanns traditionalister, och på andra sidan de som ville ha större blocks. Till slut bröt sig medlemmarna på den andra sidan ut och skapade Bitcoin cash.
Trots att de delar en gemensam digital förfader har de båda systemen individuella blockchain med lite olika protokoll. (Om någon är intresserad använder Bitcoin blocks på 1MB, medan Bitcoin cash använder block på 8MB). Avgreningen förväntas ske igen i framtiden.
H2 Finns det andra kryptovalutor?

Ja. Fler än tusen, där nya skapas varje dag. Förutom Bitcoin, som är den sanna föregångaren, finns det andra kända valutor som Ethereum, Ripple och Litecoin.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan vi saga att Bitcoin och andra kryptovalutor generellt sett är en av de mest attraktiva typerna av tillgångar att investera i just nu. Å andra sidan, som vi kunde se, förekommer det många typer av risker med att investera direkt i Bitcoin. Från problemet med volatilitet till sannolikheten för att utsättas för lurendrejeri.
Investera nu med Libertex!

Tillbaka

Handla med Libertex!

Registrera dig på Libertex och börja handla!

REGISTRERA DIG
Innehållsförteckning