Vad är derivat inom finans?

Vad är derivat inom finans?


07 nov 2018

När man pratar om derivat handlar det om finansiella avtal som får sitt värde genom värdet på en underliggande tillgång.  Detta innebär att de inte har något inneboende värde, utan att värdet beror på tillgången som de är kopplade till.

Derivatkontrakt har funnits sedan urminnes tider, där de användes för att upprätthålla jämvikt vid utbyte av varor eller tjänster på global nivå, men idag är de mer närvarande än någonsin, eftersom tack vare dem har skillnader mellan valutor och bokföringssystem som hindrade transaktioner mellan användare nu raderats. 

Så, vad är ett finansiellt derivat?

Finansiella derivat, är som nämnts ovan, kontrakt som baserar sitt värde på en underliggande tillgång. I dem behöver säljaren av kontraktet inte nödvändigtvis äga tillgången, men kan ge pengarna som krävs till köparen för att denna ska förvärva den eller ge köparen ett annat derivatavtal. 

Dessa finansiella derivat används för säkring av investeringar och för att spekulera. Således, om en handlare vill spekulera på ett derivat kan de göra vinst om priset på deras köp är lägre än priset på den underliggande tillgången. Till exempel: om du vill köpa ett terminskontrakt (som vi kommer att prata om senare) för en tillgång som har ett pris på 1 000$, och priset på det i slutet av kontraktet ökade till 1 100$, kommer du att tjäna 100$. Dessutom kan du också utnyttja nedgångar i priset på tillgången som du har valt.

De kan också användas som en säkring eller för att minimera riskerna för en kortsiktig handel där du skulle kunna påverkas av fluktuationer i priset på tillgången. 

Det finns ingen enda typ av finansiella derivat, det finns många. De tre som används mest är dock: optioner, terminer och swappar.  

Handel med derivat

Handel med derivat

Derivatmarknaden är mycket stor, det sägs att den är värd runt 1,2 miljoner dollar på grund av det stora antalet derivattillgångar såsom valutor, aktier , obligationer och råvaror. Under 2016 tillkännagavs siffror som pekade på att 25 miljarder derivatkontrakt handlades, där Asien ledde vägen med 36% av volymen, Nordamerika med 34% och 20% för Europa. 
Derivatmarknaden är idag uppdelad i två. 

OTC: Over The Counter (över disk) 

Dessa kallas också icke-börshandlade derivat, och är kontrakt som görs direkt och privat. Det innebär att de inte är noterade på några börser. De används oftast av investmentbanker. 

Börshandlade

De är noterade på börsen och används mestadels av små investerare. De är offentliga och villkoren i avtalet är förutbestämda. 

Typer av finansiella derivat

Finansiella derivat har präglat viktiga milstolpar i hela den globala ekonomin. Bland de mest populära är: 

  • CDO
  • Swappar och CDS
  • Terminer

CDO (Collateralized Debt Obligation) är det finansiella instrument som anses vara den främsta orsaken till den ekonomiska krisen som uppstod under 2008, och de får sitt värde utifrån återbetalningen av de lån som erbjudits. 

Swapparna erbjuder investerare möjlighet till handel med tillgångar eller skulder mot en annan av liknande värde, vilket minskar riskerna för de inblandade parterna. Swapparna resulterade i CDS (Credit Defaul Swap), som såldes som försäkring mot utebliven betalning av de kommunala obligationerna som bidrog till finanskrisen år 2008.

Terminer är en annan typ av OTC-derivat och används för att köpa eller sälja en tillgång till ett tidigare avtalat värde på ett visst datum i framtiden. 

Dessutom finns det finansiella derivat som används för att handla i nätverket på ett decentraliserat sätt, det vill säga utan mellanhand. De tre mest populära är följande:

CFD

CFD (contracts for difference) låter dig köpa eller sälja ett visst antal enheter av en viss tillgång beroende på minskningen eller ökningen av dess värde och med hjälp av hävstångseffekt. Vinsterna (eller förlusterna) beror på fluktuationen i tillgångens pris. Med CFD kan du öppna långa positioner, om du tror att priset kommer att öka, eller korta positioner, om du tror att det kommer att minska.

Anta till exempel att priset på en tillgång är 100$ och du bestämmer dig för att köpa tusen aktier för totalt 100 000$. Om priset ökar till 105$ kommer du att tjäna 5 000$, eftersom för varje aktie du köpte kommer du att tjäna ytterligare 5$, och ditt totala värde är 105 000$. 

Terminer

De används för att köpa en underliggande tillgång på ett framtida datum och till ett förutbestämt pris som skyddar köpare från drastiska förändringar i tillgångspriser. De används mest för att handla råvaror. 

Till exempel kan en bagare köpa sockerterminer till ett fast pris. På så sätt, om priset på socker ökar betydligt, har tillverkaren råd att köpa ingredienserna som krävs några månader senare.

Optioner 

Optioner är kontrakt som görs mellan två parter och tillåter ägaren att köpa (call) eller sälja (put) tillgångar till ett visst pris och vid ett visst datum eller tidigare. De används oftast inom aktiehandel. 

Med en option har köparen rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Säljaren är skyldig att köpa eller sälja den till det överenskomna priset, så länge som köparen har utövat sin rätt.

Till exempel: anta att aktierna i ett telefonbolag värderas till 95$ idag, men nästa månad lanserar företaget en ny enhet som sannolikt kommer att öka värdet på aktierna. Så vi förvärvar köpoptioner på 100$ i tre månader, som på marknaden har ett värde på 5$ styck.  Inom tre månader, som köpare, kan vi utöva vår rätt så att säljaren måste sälja aktierna för 100$. 

Fördelar och nackdelar med derivathandel

Fördelar och nackdelar med derivathandel

Handel med derivat kan innebära stor vinst eller stora risker. Därför måste man först förvärva den nödvändiga kunskapen för att göra det på ett ansvarsfullt sätt. 

Bland de främsta fördelarna finner vi att finansiella derivat skyddar investerare mot förluster samtidigt som de drar fördel av tillgångens vinster.

Till skillnad från direkta investeringar i aktier, tillåter derivat dig att göra vinster snabbt. De kan även orsaka förluster. Dessutom kan du skapa egna strategier så att du kan använda dem till din fördel. 

Men eftersom det är en öppen marknad fluktuerar värdena ständigt, vilket medför många risker. En av dem är att du kan förlora hela värdet av din investering på några minuter, om priset på tillgången faller kraftigt. 

Å andra sidan har de flesta kontrakt en förutbestämd varaktighet, så om dina investeringar inte lyckas inom den avtalade tiden kan dina förluster vara 100%. 

Slutligen är den begränsade kunskapen vi har om derivat en stor risk. Eftersom värdet beror på värdet på en tillgång blir tilldelningen av ett exakt pris komplicerat vilket lockar till sig bedragare som utnyttjar situationen och arbetar mot professionella investerare och nybörjare. 

CFD vs. Terminer och optioner

Både CFD och terminer och optioner gör att du kan handla baserat på de prisfluktuationer som en tillgång presenterar. Det vill säga, när du använder derivat köper eller säljer du inte själva tillgången. Dessutom tillåter båda hävstångseffekt, så du kan göra transaktioner med mer pengar än vad du för närvarande har. CFD gör det dock möjligt att använda hävstångseffekt med mindre belopp och med helt olika tillgångar.

För att avgöra vilken som du ska handla med måste du först veta vad du söker, eftersom var och en av derivaten har särskilda egenskaper. Till exempel är terminer och optioner perfekta för att öppna långsiktiga positioner, eftersom deras dagliga provisioner är billigare och deras öppningspriser är högre än CFD. Därför är CFD bättre anpassade till små och korta positioner. 

Å andra sidan tillåter CFD, som har större likviditet och inte har ett utgångsdatum, att positionen stängs när som helst. Med terminer och optioner är det troligt att det inte finns tillräckligt med likviditet och kostnaden för att ångra positionen är väldigt hög. 

Är det värt det att handla terminer och optioner?

Tidigare pratade vi om skillnaderna mellan CFD och terminer och optioner. Du måste emellertid också ta hänsyn till vissa särdrag mellan terminer och optioner så att du kan välja den som bäst passar dig.

När det gäller terminskontrakt måste köparen betala det överenskomna beloppet vid tidpunkten då utgångsdatumet infaller, medan köparen med optioner kan säga upp kontraktet. 

Därför är handel med terminskontrakt mycket strängare och ger större säkerhet. Optioner är å andra sidan mindre stränga och tillåter dig att lämna handeln om omständigheterna motiverar det.

Varför investera i derivat?

Varför investera i derivat?

Även om det är sant att dessa är volatila investeringar kan derivat vara ett utmärkt alternativ för att få ut mesta möjliga av din portfölj.
Med hjälp av finansiella derivat är det möjligt att spekulera och utnyttja de variationer som presenteras av priserna på de underliggande tillgångarna, men det är också möjligt att hantera och minska riskerna som en investering medför. 
Vid spekulation är det möjligt att göra vinst om köppriset på en tillgång är lägre än det pris som presenteras för samma tillgång vid slutet av terminsavtalet. 

Å andra sidan, när vi pratar om användningen av derivat för att hantera risker, kan ägaren av en tillgång skydda sin portfölj mot en minskning av värdet på aktierna tack vare användningen av ett finansiellt derivat. Om aktiepriset ökar kan du tjäna mer pengar, men om aktiepriset faller kan du tjäna eller förlora mindre pengar. 

Ökningen av hävstången är i sin tur en annan utmärkt anledning att handla med derivat, eftersom du kan handla endast med 10$ och ha möjlighet att öppna en position värd 100$ eller 1000$. 

Varför handla med Libertex?

Medan det är sant att det är inte alltid är lätt att handla med finansiella derivat, kan alla investerare idag ge sig in i denna värld och få stora fördelar och... Vad kan vara bättre än att göra det med Libertex?

Med Libertex blir dina CFD-affärer mycket mer lönsamma tack vare vår professionellt utformade plattform. Dessutom får du möjligheten att öppna ett gratis demokonto så att du kan lära dig de bästa strategierna och börja handla finansiella derivat direkt! Eller så kan du gå igenom våra gratis lektioner. Vad väntar du på!?

Tillbaka

Gå med i Libertex!

Öva gratis på ett demokonto med 50 000 euro

REGISTRERA DIG
eller börja livehandla nu
Innehållsförteckning