Vad är Ethereum och hur fungerar det: en nybörjarguide

Vad är Ethereum och hur fungerar det: en nybörjarguide


09 aug 2018

Med näst störst börsvärde bland alla kryptovalutor har Ethereum fångat många investerares intresse.

Den här kryptovalutan ändrar inte bara status quo, utan tillåter även snabb utveckling och lansering av nya appar. I princip gör Ethereum det möjligt att skapa dussintals nya, extremt innovativa kryptovalutor.

Medan Ethereum uppenbarligen är användbar för utvecklare och teknikvärlden i allmänhet har många personer som inte har lika mycket erfarenhet av teknik problem med att förstå den. Vi har utformat den här guiden specifikt för sådana människor, så att de kan lära sig grunderna inom det här revolutionerande digitala myntet.

Vad är Ethereum?

För att helt förstå vad Ethereum är, vad det gör och hur det kan påverka vårt samhälle bör man först förstå de viktigaste funktionerna och hur de skiljer sig från standarden.

Till att börja med är Ethereum ett decentraliserat system, vilket innebär att det inte regleras av någon stat. Den överväldigande majoriteten av onlinetjänster och företag baserat på ett centraliserat system. Denna approach har använts under flera århundraden, och trots att historien många gånger har påvisat nackdelar, är det fortfarande nödvändigt när parterna inte litar på varandra.

En sådan centraliserad approach innebär att en enskild enhet har full kontroll, men den enskilda enheten kan drabbas av problem. Det är anledningen till varför appar och servrar som baseras på det här systemet är extremt sårbara när det gäller attacker från hackers och till och med strömavbrott. Dessutom kräver majoriteten av sociala nätverk och andra onlinetjänster personuppgifter från användarna i åtminstone viss mån, som sedan kommer att lagras på deras servrar. Sådana personuppgifter kan enkelt stjälas därifrån av företaget, opålitliga anställda eller hackers.

Som ett decentraliserat system är Ethereum helt anonymt och regleras inte av någon. Därmed finns det ingen central enhet som kan drabbas av problem, då plattformen hålls igång av miljontals frivilliga datorer över hela världen, så att den alltid ligger uppe. Dessutom lagras användares personuppgifter på användardatorerna, medan skaparna har full kontroll över innehållet, som appar, videofilmer m.m., utan att behöva följa reglerna från hostingtjänster, som App Store eller YouTube.

Det är även viktigt att förstå att medan Bitcoin och Ethereum alltid jämförs med varandra är dessa två projekt, samt deras mål, helt olika.

Ethereum vs. Bitcoin

Bitcoin lanserades år 2009 som världens första kryptovaluta, med ett enda mål: att skapa en universell decentraliserad valuta. Den här valutan skulle inte kräva något finansinstitut som mellanhand, men skulle fortfarande garantera säkra och giltiga transaktioner. Det blev möjligt tack vare en revolutionerande teknik som kallas blockchain.

Blockchain är en digital huvudbok, eller ledger, som registrerar och verifierar poster kontinuerligt. Den används för att spåra och verifiera transaktioner. Då det globala nätverket av kommunikationsnoder bibehåller blockchain går den i princip inte att förstöra. Då nya block läggs till i nätverket valideras de konstant.

På samma sätt som Bitcoin är Ethereum ett distribuerat offentligt blockchain-nätverk. Medan Ethereum och Bitcoin båda är kryptovalutor som kan minas eller handlas mellan användare finns det många stora skillnader mellan de två.

Bitcoin använder till exempel blockchain för att spåra ägandeskap av den digitala valutan, vilket gör det till ett extremt effektivt elektroniskt kontantsystem. Ethereum å andra sidan fokuserar på att exekvera programkoden i ett program. Bitcoin har en högsta gräns på 21 miljoner mynt, medan det möjliga utbudet av Ether är i stort sett obegränsat. Dessutom är Bitcoins genomsnittliga mining-tid per block 10 minuter, medan Ethereums mål är att inte överskrida 12 sekunder, vilket innebär snabbare bekräftelse.

Ethereum tog tekniken bakom Bitcoin och ökade möjligheterna drastiskt. Det är ett komplett nätverk med en egen webbläsare, kodspråk och betalningssystem. Det viktigaste är att det låter användare skapa decentraliserade applikationer i Ethereums blockchain.

Dessa applikationer kan vara helt nya idéer eller decentraliserade versioner av befintliga koncept. Detta betyder i princip att man slipper mellanhanden och alla kostnader som hänförs till en tredje part. Till exempel, den enda fördelen som blir resultatet av att du ”gillar” eller ”delar” det din favoritartist har skrivit på Facebook skapas från en annons som placeras på din sida och går direkt till Facebook. På en Ethereum-version av ett socialt nätverk skulle både artister och allmänheten få belöningar för deras positiva kommunikation och stöd. På ett liknande sätt, i en decentraliserad version av Kickstarter skulle du inte bara få en enhet för ditt bidrag till företaget, utan även få en del av företagets framtida inkomster. Slutligen eliminerar applikationer baserade på Ethereum alla typer av betalningar till tredje part för att utföra tjänster av alla slag.

Sammanfattningsvis är Ethereum en distribuerad, offentlig open source-programvaruplattform baserad på blockchain som låter utvecklare bygga och implementera decentraliserade applikationer.

Som nämnts ovan är Ethereum ett decentraliserat system, vilket innebär att det använder en peer-to-peer-strategi. Varje enskild interaktion sker mellan och godkänns endast av de användare som deltar i den, utan inblandning av någon tillsynsmyndighet.

Ethereums blockchain

Hela Ethereum-systemet backas av ett globalt system av noder. Noderna är frivilliga personer som laddat ner Ethereums blockchain på sina datorer och verkställer alla systemets konsensusregler, vilket håller nätverket rättvist. I utbyte får de belöningar.

Vad är ett smart kontrakt?

Dessa konsensusregler, samt många andra delar av nätverket, styrs av smarta kontrakt. ”Smart kontrakt” är bara en fras som används för att beskriva datorkod som designats för att automatiskt utföra transaktionerna och andra specifika åtgärder inom ett nätverk med parter man inte nödvändigtvis litar på. Villkoren som båda parter måste följa är förprogrammerade i kontraktet. Slutförandet av dessa villkor utlöser en transaktion eller någon annan specificerad åtgärd. Då smarta kontrakts exkeveras i blockchain exkeveras de precis som de programmerats utan möjligheten till censorskap, systemfel, bedrägeri eller inblandning från någon tredje part. Många personer tror att smarta kontrakt är framtiden, och att de så småningom kommer att ersätta alla andra kontrakt, då användningen av smarta kontrakt erbjuder ökad säkerhet jämfört med vanlig kontraktsjuridik, minskar transaktionskostnader kopplade till kontrakt och upprättar tillit mellan två parter.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Ethereums största innovation, Ethereum Virtual Machine (EVM) är en komplett Turing-programvara som körs på Ethereum-nätverket. Ethereums virtual machine har designats för att fungera som en runtime-miljö för smarta kontrakt baserade på Ethereum. Den gör processen att skapa blockchain-applikationer mycket enklare och mer effektiv än någonsin förut. Istället för att behöva bygga en helt ny blockchain för varje applikation tillåter Ethereum utvecklingen av potentiellt tusentals olika applikationer, alla på samma plattform.

Då Ethereums virtual machine är helt isolerad från resten av huvudnätverket är det en perfekt testmiljö. Alla företag som vill skapa ett smart kontrakt kan göra så med hjälp av EVM, utan att påverka hur blockchain fungerar. Dessutom kan man se EVM som en ”lärmiljö” för att bygga större, bättre och mer robusta smarta kontrakt.

Är Ethereum en kryptovaluta?

Är Ethereum en kryptovaluta?

Per definition är Ethereum en programvaruplattform som siktar på att bete sig som ett internet och som ett ställe för decentraliserade applikationer. Ett sådant system behöver en valuta för att betala för de resurser som krävs för att köra en applikation eller ett program. Det är där Ether kommer in i bilden.

Ether (ETH) är en aktiv digital värdebärare och kräver ingen tredje part för att bearbeta betalningen. Den fungerar dock inte bara som en digital valuta, utan även som ett slags bränsle för decentraliserade applikationer inom nätverket. Om en användare vill ändra någonting i en av applikationerna inom Ethereum måste han betala en transaktionsavgift så att nätverket kan bearbeta ändringen.

Transaktionsavgifter beräknas automatiskt baserat på mängden “bränsle” som en åtgärd kräver. Mängden bränsle som krävs beräknas baserat på mängden datorkraft som behövs och tiden det kommer ta att slutföra.

Vem skapade Ethereum?

Vid slutet av 2013 beskrev Vitalik Buterin sin idé i ett white paper som han skickade till några av sina vänner, som i sin tur skickade det vidare. Som ett resultat kontaktade cirka 30 personer Vitalik för att diskutera konceptet. Han förväntade sig kritiska recensioner och att folk skulle påpeka kritiska fel i konceptet, men det skedde aldrig.

Projektet lanserades officiellt i januari 2014, och det huvudsakliga teamet bestod av Vitalik Buterin, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio, Charles Hoskinson, Joe Lubin och Gavin Wood. Buterin presenterade även Ethereum vid en Bitcoin-konferens i Miami, och bara ett par månader senare bestämde sig teamet för att anordna en ”crowdsale” av Ether (ETH), nätverkets valuta, för att finansiera utvecklingen.

Hur fungerar Ethereum?

Som nämnts ovan baseras Ethereum på Bitcoin-protokollet och dess blockchain-design, men Ethereum har justerats så att applikationer som inte är penningsystem även de kan vara kompatibla. Den enda likheten mellan de två blockchains är att de lagrar den fullständiga transaktionshistoriken på sina respektive nätverk, men Ethereums blockchain gör mycket mer än så. Förutom transaktionshistoriken behöver varje nod i Ethereum-nätverket även ladda ner den senaste statusen eller informationen om varje smart kontrakt inom nätverket, saldot för varje användare och den fullständiga smarta kontraktskoden och var den lagras.

Varje Ethereum-stat består av miljontals transaktioner. Dessa transaktioner grupperas ihop för att bilda ”block”, och varje block kedjas samman med tidigare block. Men innan transaktionen kan läggas till i huvudboken behöver den valideras, vilket görs genom en process som kallas mining.

Mining är en process där ett antal noder använder datorkraft för att slutföra en “bevis på arbete”-utmaning, vilket i princip är en matematisk fråga. Ju mer kraftfull din dator är, desto snabbare kan den lösa problemet. Ett svar på problemet är ett bevis på arbete, och bevisar att blockchain fungerar.

Många miners från hela världen tävlar mot varandra i ett försök att skapa och validera ett block, då nya Ether (ETH) skapas och delas ut till miners varje gång ett block skapas. Alla miners är ryggraden i Ethereums nätverk, då de inte bara bekräftar och validerar transaktioner och andra åtgärder inom nätverket, utan även skapar nya mynt av nätverkets valuta.

Vad kan Ethereum användas för?

Till att börja med låter Ethereum utvecklare bygga och lansera decentraliserade applikationer. Dessutom kan alla centraliserade tjänster decentraliseras med hjälp av Ethereums plattform. Potentialen Ethereums plattform har att skapa applikationer begränsas enbart av skaparens fantasi.

Decentraliserade applikationer har möjligheten att ändra förhållandet mellan företag och deras användare totalt. För närvarande tar många företag betalt för att erbjuda depåtjänster och en plattform för användare att växla varor och tjänster. Ethereums blockchain kan låta kunder spåra källan för produkterna de köper, medan införande av smarta kontrakt kan garantera en säker och snabb transaktion för båda parterna utan några mellanhänder.

I stort sett kan Ethereums blockchain överföra sina grundprinciper (tillit, transparens, säkerhet och effektivitet) till alla tjänster, företag och branscher.

Ethereum kan även användas för att skapa Decentralized Autonomous Organizations (DAO), som drivs på ett fullständigt transparent sätt och oberoende från ingripanden, och utan en egentlig ledare. DAO:s exekveras av programmeringskod och en samling smarta kontrakt som skrivs i blockchain. De har designats för att minska behovet av en person eller grupp av personer som fullständigt och centralt styr en organisation.

DAO:s ägs av person som har köpt tokens. Antalet tokens som köpts motsvarar inte aktier och ägandeskap. Tokens är dock bidrag som ger människor rösträtt.

Fördelar med Ethereum

Fördelar med Ethereum

Ethereums plattform kan dra nytta av allt positivt hos blockchain-tekniken på vilken den baseras. Den är helt immun mot störningar från tredje parter, vilket innebär att inga decentraliserade applikationer och DAO:s på nätverket kan styras av någon.

Alla blockchain-nätverk bygger på en konsensusprincip, vilket innebär att alla noder inom systemet måste vara överens om alla ändringar som sker inom det. Detta eliminerar möjligheten till bedrägerier, korruption och gör nätverket okränkbart.

Hela plattformen är decentraliserad, vilket innebär att det inte finns en enskild svag punkt. Därför är alla applikationer alltid online, och de kommer aldrig att stängas ned. Dessutom ser decentraliseringen och den kryptografiska säkerheten till att Ethereums nätverk är väl skyddat mot möjliga attacker från hackare och bedrägliga aktiviteter.

Nackdelar med Ethereum

Trots att smarta kontrakt har designats för att göra nätverket säkert kommer de alltid bara att vara lika bra som människorna som skriver koden. Det finns alltid rum för mänskliga fel, och alla fel i koden kan utnyttjas. Om det händer finns det inget direkt sätt att stoppa en attack från hackare eller utnyttjande av felet. Det enda möjliga sättet att göra detta skulle vara att nå konsensus och skriva om den underliggande koden. Det här går dock helt emot blockchains själva kärna, då meningen är att det ska vara en huvudbok som inte går att ändra.

The DAO, vilket en speciell DAO som släpptes den 30 april 2016 kallas, attackerades och mer än 3,6 miljoner Ether-tokens stals. Den som attackerade utnyttjade ett rekursivt fel i koden, och tömde DAO:s medel till en underliggande DAO, som hade samma struktur. Förlusten av en stor del av pengarna i denna DAO var inte den enda konsekvensen av attacken, då den i princip underminerade tilliten hos användare i hela Ethereum-nätverket. Priset på ETH föll från mer än 20$ till mindre än 13$.

Hur man får tag på Ether (ETH)

Det finns två huvudsakliga sätt att få tag på Ether: antingen kan man köpa Ether, eller mina.

Det vanligaste, och kanske det mest praktiska sättet att köpa Ether, är att köpa det på en börs. Allt du behöver göra är att hitta en börs som säljer Ether och är verksam inom ditt område, skapa ett konto och använda antingen ditt bankkonto, göra en banköverföring, eller i vissa fall, till och med ditt kreditkort för att köpa Ether-tokens. Dessa förvaras i en plånbok, som kan erbjudas av själva börsen, Ethereums Mist-webbläsare eller andra specialiserade tjänster.

Som vi nämnde tidigare, kan det uppstå komplikationer när man köper kryptovalutor på en börs, i kontoverifieringsproessen, med provision m.m. Dessutom, för att köpa och sälja Ether direkt måste du betala den totala kostnaden, vilket inte kommer att låta dig tjäna en okej inkomst om du har begränsade medel. Dessutom har det förekommit fall med hackade plånböcker, där du kan riskera att förlora hela investeringen utan möjligheten att få tillbaka den (glöm inte att systemet är decentraliserat, och att ingen bank kommer att rädda dig).

Ett annat sätt att få tag på Ether-tokens (ETH) är att mina dem. Mining av Ethereum innefattar bevis på arbete, vilket innebär att miners donerar sin datorkraft för att lösa komplexa matematiska problem för att försegla och bekräfta ett block åtgärder inom nätverket. Miners som slutför uppgiften får en belöning för varje block de minat.

Mining av Ethereum

Nuförtiden har mining av Ethereum blivit mycket mer komplicerat och det kräver dyr utrustning för att skapa en märkbar inkomst, medan priserna på videokort fortfarande är höga.

Med andra ord innebär fysiskt innehav av Ether, såväl som andra kryptovalutor, viss komplexitet och risk, och vi rekommenderar inte att du köper en kryptovaluta om du inte är helt säker på varför du gör det.

Vi hoppas att den här artikeln har varit till hjälp. Tveka inte att dela med dig av dina frågor eller idéer i kommentarsfältet. 

Dessutom ger vi dig chansen att öppna ett gratis demokonto med Libertex och börja handla Ether nu! Vi erbjuder också gratis lektioner om hur man handlar CFD. Ha en bra dag!

Tillbaka

Handla med Libertex!

Registrera dig på Libertex och börja handla!

REGISTRERA DIG
Innehållsförteckning