Bitcoin

Om Bitcoin

Digitala mynt kan användas för att betala varor och tjänster för de aktörer som accepterar dem. Mynten kan användas som alternativ till traditionella valutor via en speciell valutahandel.

Drivs av: Systemanvändare som använder sin datautrustnings beräkningsförmågor för att underhålla (brytning). Utflödet är decentraliserad och begränsas av tid och volym. Den slutliga volymen är algoritmiskt begränsad till 21 miljoner.

Bitcons prisdynamik baseras på balansen mellan tillgång och efterfrågan. Sytemet saknar en central ledning som exempelvis skulle kunna kontrollera flödet, påverka mängder, acceptera betalningar, påverka andra till att välja bitcon som betaltjänst. Därför beror det aktuella värdet för Bitcoin på den globala markandens varuvolymer och tjänster som man kan köpa för den.