Bitcoin/EUR

Om Bitcoin/EUR

Bitcoin - den monetära enheten för betalningssystemet med samma namn. Inom detta betalningssystem är klientprogram som körs på flera olika datorer kopplade till varandra i ett peer-to-peer-nätverk, där varje nod är jämlik och självförsörjande. Det är omöjligt att ändra systemet offentligt eller privat, inklusive ändring av totalt antal Bitcoins.

Idag finns det stor efterfrågan för Bitcoin. De kan bytas genom att växla till vanliga pengar, eller användas som ett direkt betalningsmedel. Bitcoin tas emot av många av de största onlinebutikerna och onlinetjänsterna.

Prissättning av kryptovalutan jämfört med traditionella pengar regleras inte av någon myndighet och beror på naturlig efterfrågan och utbud.

Emittent: Användare av systemet som använda datorkraften i sin utrustning för att upprätthålla systemet (mining). Emitteringen är decentraliserad och obegränsad.

Prisrörelsen för Bitcoin bygger på förtroende för valutan och avgörs uteslutande av balansen mellan efterfrågan / utbudet. I avsaknad av central myndighet som kan kontrollera emittering, eller påverka växelkursen och godkänna eller tvinga andra att ta emot betalning i Bitcoin beror det faktiska värdet av Bitcoin även på dynamiken gällande den globala volymen av varor och tjänster som kan köpas för dem.