Bitcoin Gold

Om Bitcoin Gold

Bitcoin Gold (BTGUSD) är en ny kryptovaluta som baseras på bitcoins blockchain. Bitcoin Gold är en annan bitcoin-avgrening som följde Bitcoin Cash.

Det skapades av Jack Liao, VD för Lightning ASIC, ett digitalt mining-bolag med huvudkontor i Hong Kong.

Den avgrening av bitcoin som ledde till att Bitcoin Cash och Bitcoin Gold lanserades skedde den 24 oktober 2017. Den 12 november 2017 gjordes Bitcoin Gold-mining tillgänglig för allmänheten, medan nya block tillfördes blockchain.

Som förväntat lockade blockchain-utgivningen mycket intresse för handlare. Till och med två dagar före släppet steg priset avsevärt och uppgick till 500$.

Bitcoin Gold syftar till att bli ett bättre "digitalt guld" än vanligt BTC. Skaparna avser att uppnå detta mål genom att lösa problemet med mining-centraliseringen genom Proof-of-Work (PoW)-algoritmen.