Dash

Om Dash

DASH är inte bara ytterligare en digital valuta, det är även ett betalningssystem som är helt decentraliserat. DASH grundades år 2014, och namnet har ändrats tre gånger. Tidigare var det känt som Xcoin och Darkcoin.

DASH teknik är baserad på erfarenheter från Bitcoin, men de har även sin unika uppsättning funktioner. DASH är bland de 10 största kryptovalutorna sett till marknadsvärde. Grundarna har ambitiösa förväntningar och är fast beslutna att skapa en digital valuta som konkurrerar med Bitcoin, pionjären inom kryptovalutor.

utfärdas av användare som utnyttjar deras utrustningskapacitet för att stödja systemet och mina nya valutaenheter. Utfärdandet av DASH är helt decentraliserat. Det högsta antalet mynt som kan utfärdas är 22 miljoner; dock förväntas bara 16 eller 18 miljoner mynt utfärdas i framtiden.

Priset på DASH förändras beroende på tillgång och efterfråga på börser. Det sanna värdet beror på antalet mynt och antalet varor och tjänster man kan köpa med DASH.

DASH marknadsförs aktivt av ett professionellt team, vilket betyder att populariteten och priset på denna kryptovaluta mycket väl kan fortsätta uppleva betydande tillväxt.