Ethereum

Om Ethereum

Ethereum - är en kryptovaluta som liknar bitcoin och baseras på en blockkedja som registrerar monetära transaktioner.

Ethereum kallas ganska ofta för bitcions konkurrent, men det stämmer inte riktigt. Ethereums teknik erbjuder en unik möjlighet. Ethereum låter dig registrera all handel, med alla tillgångar, baserat på en distribuerad databas med kontrakt av blockkedjetyp, utan att behöva tillgripa traditionella rättsliga förfaranden. Detta är funktionen som kallas Ethereums "Smarta kontrakt".

Användare av systemet använder datorkraften i sin utrustning för att upprätthålla systemet (mining).

Prisrörelsen för Ethereum bygger på förtroende för valutan och avgörs uteslutande av balansen mellan efterfrågan / utbudet på marknaden. I avsaknad av central myndighet som kan kontrollera emittering, eller påverka växelkursen och godkänna eller tvinga andra att ta emot betalning i Ethereum beror det faktiska värdet av Ethereum även på dynamiken gällande den globala volymen av varor och tjänster som kan köpas för dem.