CHF/JPY

Om CHF/JPY

CHF (Schweiziska franc)
är valutan för Schweiz och Lichtenstein. Traditionellt har schweiziska franc ansetts att vara en riskfri valuta. I regel är efterfrågan som störst vid perioder av global instabilitet både ekonomiskt geopolitiskt.
Utges av: Swiss National Bank
Prissättningen beror på ränteläget från Swiss National Bank liksom landets neutrala status och den höga kreditvärdigheten som föreligger i Schweiz.

JPY (Japanske Yen)
Valutan i Japan är en av de mest betydelsefulla valutorna i den asiatiska Stilla Havs- regionen med rörliga priser.
utges av:Bank of Japan
Prisdynamiken beror främst på inflation och tillväxt av regionens ekonomi. Under flera års tid har målet i regionen varit att öka den finansiella tillväxten och motverka deflation i avseendet av den nationella valutans värdestegring.