EUR/CHF

Om EUR/CHF

EUR (Euro)
Valutaenhet i Euroområdet som inkluderar 18 av Europas ledande länder. EURO är den näst största reserven av världsvalutor när det gäller påverkan inom den globala marknaden, enbart passerad av USD.
Ges ut av: European Central Bank (ECB)
Prisdynamiken beror till största del på den Europeiska centralbankens styrräntor, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen.

CHF ( Schweiziska franc)
är valutan för Schweiz och Lichtenstein. Traditionellt har schweiziska franc ansetts att vara en riskfri valuta. I regel är efterfrågan som störst vid perioder av global instabilitet både ekonomiskt och geopolitiskt.
Utges av: Swiss National Bank
Prissättningen beror på ränteläget från Swiss National Bank liksom landets neutrala status och den höga kreditvärdigheten som föreligger i Schweiz.