EUR/NOK

Om EUR/NOK

EUR (Euro)
Valutaenhet i Euroområdet som inkluderar 18 av Europas ledande länder. EURO är den näst största reserven av världsvalutor när det gäller påverkan inom den globala marknaden, enbart passerad av USD.
Ges ut av: European Central Bank (ECB)
Prisdynamiken beror till största del på den Europeiska centralbankens styrräntor, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen.

NOK (Norska kronor)
Valutaenhet i Norge, tillhör gruppen av råvaruvalutor.
Ges ut av: Norges centralbank
Prisdynamiken beror till största del på oljepriset samt styrräntan från Norges centralbank, inflation samt den ekonomiska tillväxten i landet.