EUR/RUB

Om EUR/RUB

EUR (Euro)
Valutaenhet i Eurozone som inkluderar 18 av Europas ledande länder. EURO är den näst största reserven av världsvalutor när det gäller påverkan inom den globala marknaden, enbart passerad av USD.
Ges ut av: European Central Bank (ECB)
Prisdynamiken beror till största del på den Europeiska centralbankens styrräntor, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen.

RUB (Ryska rubel)
Valutaenhet för Ryssland samt Republiken av Abkhazia och Republiken av South Ossetia. Valutan tillhör gruppen av råvarovalutor.
Ges ut av: Bank of Russia
Prisdynamiken beror huvudsakligen på oljepriser.