EUR/SEK

Om EUR/SEK

EUR (Euro)
Valutaenhet i Eurozone som inkluderar 18 av Europas ledande länder. EURO är den näst största reserven av världsvalutor när det gäller påverkan inom den globala marknaden, enbart passerad av USD.
Ges ut av: European Central Bank (ECB)
Prisdynamiken beror till största del på den Europeiska centralbankens styrräntor, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen.

SEK (Svenska kronor)
Valutaenhet i Sverige.
Ges ut av: Riksbanken (Central Bank of Sweden)
Prisdynamiken beror till största delen på Riksbankens styrränta, inflation samt landets ekonomiska tillväxt.