EUR/SGD

Om EUR/SGD

EUR (Euro)
Valutaenhet i Euroområdet som inkluderar 18 av Europas ledande länder. EURO är den näst största reserven av världsvalutor när det gäller påverkan inom den globala marknaden, enbart passerad av USD.
Ges ut av: European Central Bank (ECB)
Prisdynamiken beror till största del på den Europeiska centralbankens styrräntor, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen.

SGD (Singapore dollar)
Valutaenhet i Singapore.
Ges ut av: Monetary Authority of Singapore
Prisdynamiken beror till stor del på styrräntan från Monetary Authorities of Singapore, inflation och landets ekonomiska tillväxt.