NOK/JPY

Om NOK/JPY

NOK (Norska kronor)
Valutaenhet i Norge, tillhör gruppen av råvaruvalutor.
Ges ut av: Norges centralbank
Prisdynamiken beror till största del på oljepriset samt styrräntan från Norges centralbank, inflation samt den ekonomiska tillväxten i landet.

JPY (Japanska Yen )
Valutaenhet i Japan. JPY med sina fluktationer, är en av de mest betydande valutorna i Asien-Stillahavsregionen.
Ges ut av: Bank of Japan
Prisdynamiken beror på styrräntan från Bank of Japan, inflation samt ekonomisk tillväxt av regionen. Under många år har landets högsta prioritet varit att stimulera tillväxt och att kämpa mot deflation genom att sätta ett tak för den nationella valutans värdestegring.