USD/CHF

Om USD/CHF

USD (Amerikanska dollar)
Valuta för de Förenta staterna av Amerika, El Salvador och Marshall öarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

CHF ( Shweiziska franc)
är valutan för Schweiz och Lichtenstein. Traditionellt har schweiziska franc ansetts att vara en riskfri valuta. I regel är efterfrågan som störst vid perioder av global instabilitet både ekonomiskt geopolitiskt.
Utges av: Swiss National Bank
Prissättningen beror på ränteläget från Swiss National Bank liksom landets neutrala status och den höga kreditvärdigheten som föreligger i Schweiz.