USD/DKK

Om USD/DKK

USD (Amerikanska dollar)
Valuta för Amerikas förenta stater, El Salvador och Marshall öarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

DKK (Danska kronor)
Valutaenhet för Danmark, Grönland och Färöarna
Ges ut av: National Bank of Denmark
Prisdynamiken beror på styrräntan från National Bank of Denmark, inflation samt tillväxten av Danmarks ekonomi.