USD/MXN

Om USD/MXN

USD (Amerikanska dollar)
Valutaenhet för Amerikas Förenta stater, El Salvador och Marshall öarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

MXN (Mexikanska peso)
Valutaenhet i Mexico.
Ges ut av: Bank of Mexico
Prisdynamiken beror på styrräntan från Bank of Mexico, inflation och tillväxten i landet.