USD/NOK

Om USD/NOK

USD (Amerikanska dollar)
Valutaenhet för de Förenta staterna av Amerika, El Salvador och Marshallöarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

NOK (Norska kronor)
Valutaenhet i Norge, tillhör gruppen av råvaruvalutor.
Ges ut av: Norges centralbank
Prisdynamiken beror till största del på oljepriset samt styrräntan från Norges centralbank, inflation samt den ekonomiska tillväxten i landet.