USD/RUB

Om USD/RUB

USD (Amerikanska dollar)
Valutaenhet för Amerikas Förenta stater, El Salvador och Marshallöarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

RUB (Ryska rubel)
Valutaenhet för Ryssland samt Republiken av Abkhazia och Republiken av South Ossetia. Valutan tillhör gruppen av råvaruvalutor.
Ges ut av: Bank of Russia
Prisdynamiken beror huvudsakligen på oljepriser.