USD/SEK

Om USD/SEK

USD (Amerikanska dollar)
Valutaenhet för Amerikas Förenta stater, El Salvador och Marshall öarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

SEK (Svenska kronor)
Valutaenhet i Sverige.
Ges ut av: Riksbanken (Central Bank of Sweden)
Prisdynamiken beror till största delen på Riksbankens styrränta, inflation samt landets ekonomiska tillväxt.