USD/SGD

Om USD/SGD

USD (Amerikanska dollar)
Valutaenhet för Amerikas Förenta stater, El Salvador och Marshallöarna. USD är världens huvudsakliga valutareserv.
Ges ut av: Federal Reserve System (Fed)
Prisdynamiken beror på Fed:s styrränta, inflation samt den ekonomiska tillväxten i USA.

SGD (Singapore dollar)
Valutaenhet i Singapore.
Ges ut av: Monetary Authority of Singapore
Prisdynamiken beror till stor del på styrräntan från Monetary Authorities of Singapore, inflation och landets ekonomiska tillväxt.