Lektion 4. Vad är Stop Loss?

 

Stop Loss är en väntande order som handlaren förbereder för att minimera risker.

När de analyserar marknaden, kan handlare misstolka en tillgångs prisförändringar och dra på sig förluster. För att hindra detta, kan de ange en viss riskgräns som baseras på marknadssituationen.

Detta innebär att du som handlare inte behöver övervaka diagram hela tiden, och istället kan göra dig kvitt den känslomässiga delen av handelsbeslut. En Stop Loss-order tar hand om allt.

Här är ett exempel på hur man placerar en Stop Loss-order:

  • Du öppnar en EUR/USD Köp-handel till 1.10860.
  • Du investerar $500 med en hävstång på 100.
  • För att lägga en korrekt Stop Loss-order, granska diagrammet för tillgångens senaste prisnedgång. Hitta minimipriset.
  • Din Stop Loss-order bör placeras precis under minimipriset, till ungefär 1.10400.
  • För att lägga en Stop Loss-order för den här noteringen, öppna först handel med tillgången och gå sedan till Min handel.
  • Välj EUR/USD-handeln du precis har öppnat och klicka på den.
  • Välj Notering från Stop Loss/Take Profit-menyn.
  • I Stop Loss-fältet skriver du in ditt önskade värde, 1,10400 i vårt fall, och klicka på Spara.

Nu behöver du inte oroa dig över tillgångens prisförändringar eller lägga timmar på att övervaka dina diagram. Dina risker har beräknats och hanterats.

För mer framgångsrik handel används Stop Loss ofta tillsammans med Take Profit, vilket kommer vara ämnet för vår nästa lektion.