iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Om iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core US Aggregate Bond ETF är en börshandlad fond som investerar i det amerikanska obligationsmarknadsindexet Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Indexet innehåller instrument från den amerikanska skuldmarknaden, som har ett högt placeringsvärde, inklusive stats- och företagsobligationer.

Portföljstrukturen för denna börshandlade fond ser ungefär ut som följande:

45% - Statsobligationer

28% - Hypotekspapper

27% - Företagsobligationer

Investeringsgeografin är ungefär följande:

93% - USA

1% - Kanada

6% - Tyskland, Mexiko, Nederländerna, Japan, Australien, Irland, Colombia

Investeringsmöjligheter

Verktyget kommer i första hand att vara av intresse för stora investerare, som har som mål att spara och tjäna inkomster, vilka företrädesvis överstiger avkastningen på bankinlåning.

Fondens lönsamhet har dock historiskt sett haft en uppåtgående trend med låg volatilitet, vilket kan göra CFD intressant för spekulativ handel, även med en hävstång på hög nivå.

Hur köper och säljer man iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF?

Handel med detta verktyg är tillgängligt via MT-4, MT-5 och Libertex-terminalerna.