iShares MSCI United Kingdom ETF

Om iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF är en börshandlad fond som investerar i aktier som ingår i aktieindexet MSCI United Kingdom.

Indexet omfattar 101 brittiska företag med stort och medelstort börsvärde, som tillsammans står för cirka 85% av det totala marknadsvärdet. Fondens investeringar är inriktade på företag som ingår i 11 branscher: sällanköpsvaror, konsumentvaror, energi, finans, läkemedel, industri, råmaterial, fastigheter, teknik, samhällsservice och telekommunikation.

Fonden placerar nästan 100% av sina tillgångar i aktier och depåbevis för aktier i företag som ingår i indexet.

Investeringsgeografi: 100% Storbritannien.

Investeringsmöjligheter

Med en låg hävstång kommer instrumentet främst att vara av intresse för stora investerare, som har som mål att investera i brittiska aktier.

Med en hög hävstång kan verktyget vara intressant för spekulation, som härrör från börsnyheterna kring den brittiska aktiemarknaden.

Hur köper och säljer man iShares MSCI United Kingdom ETF?

Handel med detta verktyg är tillgängligt via MT-4, MT-5 och Libertex-terminalerna.