Libertex bedrägerivarning

Libertex är en grupp med företag som arbetar internationellt och tar information eller misstankar om bedrägeriaktiviteter på största allvar. Det händer att vi identifierar företag som använder våra, eller liknande, namn utan vår tillåtelse. Detta skapar förvirring och sprider falsk information om vår grupp och våra tjänster.

Vi har utvecklat denna bedrägerivarning för att

  • Informera allmänheten om bedrägliga företag

  • Erbjuda vägledning om vilseledande och falsk information som kan vara relaterat till vår grupp

  • Avslöja alla klonföretag som arbetar med ont uppsåt

Informera oss om du misstänker bedräglig aktivitet eller om du blivit kontaktad under felaktig användning av vårt varumärke, namn eller logotyp på [email protected]

Klonföretag

Om du misstänker att du är utsatt för ett klonföretag som använder vårt varumärke, namn eller vår logotyp föreslår vi att du inte delar dina personuppgifter och omedelbart meddelar oss om detta på [email protected]

Vi gör vårt bästa för att aktivt identifiera alla klonföretag, men vi måste informera om att vi inte inte identifierar vissa under en tid. Kunder bör alltid bekräfta att företag som de kommunicerar med online är legitima innan de delar sina personuppgifter eller gör affärer med dem. 

Vårt namn och vår identitet har använts olagligt i vissa fall som vi uppmärksammat och som vi inte har någon kontroll över. Även om vi sympatiserar med alla som förlorat pengar på detta sätt, kan inte Libertex ta något ansvar för bedrägerier och olagliga betalningar som sker under vårt namn.

Vi är medvetna om en obehörig tredje part under namnet Mark Fischer som kontaktar våra kunder i Tyskland på uppdrag av en mäklare vid namn "CCFD," ett varumärke som syns på Finmas bedrägerilista https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/ccfdbank." Var försiktig med all kommunikation du kan få från antingen Mark Fischer eller varumärket CCFD, eftersom ingen av dem har någon anknytning till Libertex Group, dess dotterbolag eller filialer.