China A50

Om China A50

Ett av de grundläggande aktieindexen i Kina beräknas på basis av marknadsvärdet på aktierna för de 50 största företagen som är registrerade på fastlandet. Detta index är en bra återspegling av den ekonomiska situationen i landet. Listan över de företag som ingår i indexet revideras 4 gånger per år: i mars, juni, september och december. Man bör tänka på att indexet är volatilt och kan uppvisa betydande fall.